Föräldrar. Kim Amb, Tommy Nordström, Emma Sahlgren, Zyrianov Konstantin, Thomas Björklund och Ellen Vesterlund.
Föräldrar. Kim Amb, Tommy Nordström, Emma Sahlgren, Zyrianov Konstantin, Thomas Björklund och Ellen Vesterlund.

Föräldrar överklagar förskolenedläggning

Råbydals förskola i Bålsta läggs ner i januari. Beskedet kommer hastigt och skapar oro, menar flera föräldrar. De har därför överklagat kommunens beslut.

Publicerad Senast uppdaterad
Stänger. Råbydals förskola i Bålsta.
Stänger. Råbydals förskola i Bålsta.

Emma Sahlgren bor med sin familj i området Hagviken i Bålsta. Emma Sahlgren bor mindre än 500 meter från Råbydals förskola. Nästa år räknar hon med att få köra 3,2 mil varje dag för att hämta och lämna på någon annan förskola.

– Jag tycker att politikerna har skött det dåligt, säger hon.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober beslutade politikerna att Råbydals förskola ska avvecklas. De barn som nu går på Råbydals förskola får flytta till andra förskolor i kommunen från och med årsskiftet.

Emma Sahlgren menar att barnen på Råbydals förskola nu kommer att hamna i flera olika förskolor.

Några av kommunens skäl till nedläggningen

Enligt befolkningsprognosen minskar antalet barn i åldern 1–5 år i hela kommunen vilket innebär att flera förskolor har många tomma platser, både kommunala och fristående förskolor.

Beslutet är en del i förvaltningens arbete med att få ekonomin i balans.

En liten förskola med få pedagoger innebär mer ensamarbete för personalen och en större sårbarhet i samband med sjukdom och frånvaro.

En större förskola skapar bättre förutsättningar för personal och ledning att planera.
Källa: Håbo kommun

– Mitt barn ska splittras från sina kompisar och pedagoger. Barnen här känner varandra men nu sprider man ut dem, säger Emma Sahlgren.

Flera andra föräldrar håller med. De har därför valt att överklaga nedläggningsbeslutet. Föräldrarna menar att kommunen har fel både i sakfrågan och det sätt som beslutet genomförs på.

Föräldrarna menar att det är anmärkningsvärt att beslutet om nedläggning tas och meddelas mindre än tre månader innan nedläggningen är tänkt att äga rum.

Enligt kommunen minskar antalet barn i åldern 1–5 år i hela Håbo vilket innebär att flera förskolor har många tomma platser, både kommunala och fristående förskolor. Det stämmer inte för den här delen av kommunen, enligt de föräldrar som överklagar. Fler föräldrar vill ha sina barn på Råbydals förskola och den närmaste förskolan, Frösundavik, ska också vara fullbelagd.

Föräldrarna menar bland annat också att nedläggningen skapar oro och att kommunen inte tillräckligt har utrett vilka följder en nedläggning kan få.

Carl-Johan Torstenson, Moderat och ordförande i barn- och utbildningsnämnden menar att en nedläggning måste göras nu.

– Nedläggningen kan tyvärr inte vänta då det skulle innebära mycket kraftiga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förvaltningen beräknar att besparingen att lägga ned förskolan blir cirka 2,4 miljoner kronor per år. Till detta kommer kostnaderna för catering och städning som andra förvaltningar i kommunen betalar för i dag, meddelar han.

Powered by Labrador CMS