I fjärilsträdgården blomstrar det och växer. På bild från vänster: Anna Dennerman, Karin Grip, Charlotte Lundberg och Sara Holmberg Persson.

Projekt för att ge tillbaka till djuren och naturen

Frösundaviks förskola i Bålsta odlar, bygger och arbetar cirkulärt för att skapa bättre förutsättningar för pollinatörer och småfåglar i området.
– Det känns fint och viktigt att kunna ge tillbaka till djuren och naturen, säger Karin Grip, pedagogisk handledare.

Publicerad

På Frösundaviks förskola har man arbetat med hållbarhet sedan förskolan öppnade 2018.
– Vi har under flera år odlat tillsammans med barnen, framför allt ätbara växter och på så sätt fått in ett ekologiskt och socialt perspektiv, säger Karin Grip.

Lärande. Barnen tycker det är roligt att delta i platering och omsorg av växterna och blommorna.

Naturskyddsuppdrag för djur och växtliv

Karin Grip ansökte i början av året tillsammans med pedagogerna och barnen på förskolan om att vara med och bidra med ett Naturskyddsuppdrag för Håbos djur och växtliv.
Naturskyddsuppdraget är ett led i Naturskyddsföreningens arbete att inspirera barn och unga till att engagera sig i Håbos djur- och växtliv.
– Vi valde att göra det genom att skapa bättre förutsättningar för våra pollinatörer och småfåglar, säger hon.

Fjärilsträdgård och fågelholkar

Deras plan gick ut på att anlägga en fjärilsträdgård inne på förskolans gård, bidra med ökad mängd blommor till pollinatörerna samt bygga och sätta upp några fågelholkar i närområdet.
– Vår projektbeskrivning blev tillsammans med några andra utvald och tilldelades ett bidrag på 2 000 kronor som kom väl tillhanda när vi skulle gå från plan till handling.
Projektet har involverat inte bara förskolans personal och barn utan även föräldrar och andra samhällsaktörer.
– Vi har fått bland annat fjärilspuppor och fröer från familjer till barnen på förskolan och vi har ett värdefullt samarbete med Återvinningscentralen i Håbo som skänkt oss mycket återbruk som krukor, plankor och brädor, pallkragar och trädgårdsredskap, säger Charlotte Lundberg, rektor.

"Bygger fina relationer"

Anna Dennerman och hennes barngrupp i sågartagen för att bygga en fågelholk.

Nu är fjärilsträdgården i princip klar; blommor och växter är planterade. Man har puppor som blivit fjärilar som precis släppts ut och fjärilsägg som inom kort blir larver innan de blir puppor. Den första fågelholken är också under tillverkning.
– Barnen är med i all steg och i vissa fall utvecklas inte en del puppor. Men det är en del av livet och barnen förstår att det är naturligt att det ibland kan bli så, säger Sara Holmberg Persson, förskollärare.
Projektet är relationellt till både människa, djur och natur.
– Vi bygger väldigt fina relationer till och mellan barnen med växtligheten som stöd. Barnen har engagemang och stor omsorg för såväl växterna som djuren och alla deltar och känner stolthet över det vi gör, säger Sara Holmberg Persson.

Hoppas vinna den bästa redovisningen

Att gemensamt ansvara för och ta hand om växter och djur för barnen och de vuxna närmare varandra och naturen.
– Vi är tacksamma för det första bidrag som i kombination med allas gemensamma engagemang och stöttning möjliggjort detta för oss. Vi fortsätter utveckla våra projekt och jobbar nu på redovisningen av vad vi gjort och åstadkommit och hoppas att vi gjort tillräckligt för att vinna ”den bästa redovisningen”, säger Karin Grip.
Den 1 juni ska alla redovisningar vara inlämnade från de projekt som beviljades av Naturskyddsuppdraget 2024 och den grupp som lämnat in den bästa redovisningen får en belöning på 3 000 kronor, vilket delas ut på Nationaldagen den 6 juni.

Powered by Labrador CMS