Skräp. Soporna kan leda till utsläpp av miljöfarliga ämnen.
Skräp. Soporna kan leda till utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Skandalbolags sopor kan vara en miljörisk

Ägarna till företaget Think Pink misstänks för grovt miljöbrott. Företagets sopberg i Bålsta ligger kvar, trots att det innebär miljörisker.

Publicerad

I Bista industriområde, längs med Kalmarleden i Bålsta, ligger ett sopberg. Företaget NMT Think Pink började lagra byggavfall på platsen 2019. Bygg- och miljönämnden tog i mars 2020 beslut om att förbjuda verksamheten.

Sopigt. I Bista industriområde finns sopor som NMT Think Pink lämnat efter sig.
Sopigt. I Bista industriområde finns sopor som NMT Think Pink lämnat efter sig.

En inspektion visade bland annat att företaget inte skötte sorteringen av avfallet, att avfallet inte skyddades mot nederbörd och att det inte fanns tillräckligt underlag om avfallets ursprung.

Risk för föroreningar

Avfallet bestod både av ofarligt avfall, farligt avfall och el-avfall. Att avfallen inte var tillräckligt separerade riskerade att leda till att soporna ruttnade eller började brinna. Eftersom underlaget som soporna låg på inte var helt tätt fanns det också en risk för föroreningar, enligt kommunens handlingar.

Sopor ligger kvar

Tre år senare ligger alltså soporna kvar på platsen. Detta trots att det finns miljörisker.

Think Pink-skandalen

Brottsutredningen mot Think Pink är omfattande. Den består av 40 000 sidor och ett 20-tal olika platser i landet är drabbade, däribland Skultuna i Västerås kommun. Ett tiotal misstänkta personer förekommer i utredningen.

Brottsrubriceringen är grovt miljöbrott, men under förundersökningens gång har nya misstankar väckts. Bland annat är företagets vd nu även misstänkt för grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.

Kronofogdemyndigheten genomförde tidigare i år en utmätning på grund av skatteskulder på över 2 miljoner kronor.
Källor: Upsala Nya Tidning, Håbo kommun

– Ja, det finns viss risk för urlakning av miljöfarliga ämnen till Mälaren. Viss risk för miljöskador om avfallet skulle börja brinna. Risken för självantändning bedöms dock som liten, meddelar Malin Forséll, miljöchef i Håbo kommun.

Då soporna finns på privat mark är det inte Håbo kommuns uppgift att ta reda på avfallet.

– Även om Bygg- och miljönämnden ser en risk för miljöskada och viss risk för brand i avfallshögen åligger det inte Håbo kommun att gå in och bekosta bortforslandet av avfallet. En sådan åtgärd skulle höja värdet på fastigheten och överensstämmer dåligt med likabehandlingsprincipen som säger att alla medborgare och företag ska behandlas lika, meddelar Malin Forséll.

Ägarna till företaget Think Pink utreds misstänkta för bland annat grovt miljöbrott. Brottsutredningen kring Think Pink är klar. Men åtalet i sopskandalen dröjer eftersom försvaret begärt och fått förlängd tid för att hinna läsa in sig på förundersökningen, rapporterar Upsala Nya Tidning

De misstänkta och deras försvarare får nu fram till 27 oktober på sig att ta del av utredningen. Först därefter kan beslut om åtal fattas.

Skandalen uppdagades 2020. Think Pink misstänks ha utnyttjat en lagparagraf som gav tillåtelse att mellanlagra sopor i tre år, innan de ska sorteras och tas om hand. Soporna kom framför allt från olika byggen i Stockholm. Men i stället för att sortera avfallet har företaget bara flyttat det till nya platser.

Powered by Labrador CMS