Mary Juusela och Ica Maxi Enköpings Johan Borg krokar arm i arbetet att göra något åt den hårda ton, passivitet och bristande sociala färdigheter som många ungdomar har idag.

Var mobbad – nu lär hon ut respekt och vänlighet

Alla förtjänar att mötas och behandlas med vänlighet och respekt. Det är grundtanken i Mary Juuselas Lika Olika-metoden.
– Jag har precis ingått ett treårigt partnerskap med ICA Maxi i Enköping och Westerlundska gymnasiet för att stärka gymnasieelevers sociala färdigheter.

Publicerad Senast uppdaterad

Efter att ha levt i utanförskap och varit mobbad under hela sin uppväxt så fick Mary Juusela nog och arbetar nu för att skapa bättre förutsättningar för unga i samhället.
Utifrån sina möten med andra människor och upplevelserna under uppväxten och skoltiden har den tidigare Bålstabon gjort en omfattande studie som ligger till grund för hennes verktyg Lika Olika-metoden.
– För att stärka lärandet för eleverna behövs en hållbar arbetsmiljö. Det startar i våra beteenden och Lika Olika krokar nu arm med ICA Maxi och lärarna och skolledningen på Westerlundska för att främja det målet.

”Alla möten sätter spår i oss”

I dagens samhälle pratar man mycket om värdegrund, likabehandling och mänskliga rättigheter. 
– Det låter tjusigt och är för många självklart men hur det i verkligheten sedan appliceras är ofta en helt annan sak. Varje dag möts vi av människor – människor vi väljer och människor som bara dyker upp i våra liv. Oavsett så sätter alla möten spår i oss, vare sig vi vill eller inte. Hur vi bemöter andra, i kroppsspråk eller i ord, kan vara avgörande för hur en annan människa mår. Vi bär alla ett socialt ansvar som ofta behöver förtydligas och läras ut. 

Hårt klimat

Mary Juusela pratar om värdegrund, beteenden och inkludering på en skola i Sverige.

Westerlundska gymnasiet, som Mary Juusela tidigare gått på, har på egen bedrift jobbat med Lika Olika under åtta år och sett att det är bra för elevgrupperna, berättar initiativtagaren.
– Nu kommer ICA-handlaren Johan Borg och hans ICA Maxi i Enköping att hjälpa till att bekosta värdegrundsarbetet på gymnasiet i ytterligare tre år så att alla elever i årskurs 1 ska få de grundläggande sociala färdigheterna.
Skolpersonalen och vårdnadshavare erbjuds också utbildning.
– För att skapa en mer inkluderande och empatisk vardag för fler så måste alla bli mer kunniga om beteenden. Med kunskapen från min socialpsykologiska studie och min metod som verktyg kan lokala hjältar, som ICA Maxi, möjliggöra arbetet och på så sätt stärka fler goda beteenden och bidra till ökad hälsa och sinnesro hos medmänniskorna.
Klimatet är hårt i dagens samhälle, och var hårt även när Mary Juusela växte upp i Bålsta.
– Från det att jag var fem år så blev utanförskapet tydligt: jag blev kallad ”neger” och fick höra allt från ”åk härifrån” till allmänt klumpiga kommentarer som kanske inte alltid var illa menade men som gjort ont ända in i själen.

"Fantastiskt att vi alla är olika"

Mary Juusela adopterades som ettåring från Indien.
– Under uppväxten pratade jag sällan om vad som pågick – kunde inte verbalisera det. Jag jobbade istället hårt för att bli accepterad; var duktig, hel och ren, vältalig, presterade! Det var ett heltidsjobb att vara utanför och att försöka bli accepterad.
Mary Juusela gick grundskolan i Bålsta och hoppades på en nystart och förbättring på gymnasiet i Enköping, vilket inte skedde.
– Jag var djupt deprimerad – hade inga verktyg, vågade och kunde inte säga ifrån. Min väg tillbaka har varit lång och svår men nu står jag här med min gamla klasskamrat Johan Borg och brinner för att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar än vad jag hade. 
Hon uppskattar och hyllar mångfalden i samhället.
– Det är fantastiskt att vi alla är olika; ser olika ut, pratar olika, tror på olika saker och lever olika. Vi behöver inte alla gilla varandra men måste lära oss respektera och leva med varandra.

Powered by Labrador CMS