Bålstabygge. Tvåhus-området ska bli nya bostäder med gångavstånd till Bålsta station och centrum.
Bålstabygge. Tvåhus-området ska bli nya bostäder med gångavstånd till Bålsta station och centrum.

Bålstabygge börjar nu fullbordas

Tvåhus-området ska bli nya bostäder med gångavstånd till Bålsta station och centrum. Nu pågår den avslutande etappen innan området är helt färdigställt.

Publicerad

Tvåhusområdet är ett bostadsområde under uppbyggnad i centrala Bålsta. Området ligger strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen.

Namnet Tvåhus

Ett äldre enfamiljshus i området kallas ”Tvåhus” i folkmun för att det är två sammanbyggda småhus och har därigenom fått en särskild utformning.
Källa: Håbo kommun

Bygget är nu i slutskedet. Det innebär att gator, trottoarer och bland annat park- och torgytor görs klart i den mån det är möjligt och beräknas vara klart i december 2023.

Den sista finjusteringen görs under 2024 eftersom det är flera olika exploatörer involverade i projektet, som ligger i olika byggfaser. Exempelvis kan vissa detaljer bara slutföras efter att byggstängsel och byggnadsställningar har tagits bort.

Entreprenaden drivs av Håbo kommun och utförs av NCC.Periodvis kan en av de två vägarna in i området komma att stängas av, men en väg hålls alltid öppen för trafik.

Tanken med Tvåhusområdet är att det ska ge en småstadskänsla genom att blanda bostäder med andra verksamheter och att lägenheterna ska vara av olika typer och storlekar.

En målsättning är att åstadkomma en variation i upplevelsen som kan bidra till den trevnad som ofta förknippas med småstaden. Bebyggelsen ska ha ett varierat uttryck med en blandning av hushöjder så att området får ett levande intryck och en småskalig karaktär. Även färgsättningen ska variera utan att ha för starka kulörer.

Stort och smått. Området ska ha ett varierat uttryck med en blandning av hushöjder.
Stort och smått. Området ska ha ett varierat uttryck med en blandning av hushöjder.
Powered by Labrador CMS