Protesterar. Tidigare Bålstapolarna Wilma Pilotto och Melissa Ychoo. Melissa Ychoo är även ordförande för SSU i Bålsta.
Protesterar. Tidigare Bålstapolarna Wilma Pilotto och Melissa Ychoo. Melissa Ychoo är även ordförande för SSU i Bålsta.

Brottsförebyggare i protest mot "paus"

Brottsförebyggande projektet Bålstapolarna är pausat i väntan på utredning. Tidigare Bålstapolarna Wilma Pilotto och Melissa Ychoo protesterar.

Publicerad
Pausade. Polarnas bil.
Pausade. Polarnas bil.

Bålstapolarna är ett brottsförebyggande projekt där ungdomar varit anställda av Håbo kommun. Sedan i juni är verksamheten satt på paus. Kommunen har meddelat att det blivit allt svårare att trygga säkerheten för de timanställda ungdomarna.

Melissa Ychoo, ordförande för SSU i Bålsta och tidigare Bålstapolare, är mycket missnöjd med beslutet. Melissa Ychoo menar att det är missvisande att använda ordet paus när det handlar om att 17 polare och 3 arbetsledare blivit av med jobbet.

– Alla polare och våra arbetsledare har blivit av med våra anställningar, säger hon.

Hon får medhåll av Wilma Pilotto, också Bålstapolare.

Alla polare och våra arbetsledare har blivit av med våra anställningar.

Melissa Ychoo, ordförande för SSU i Bålsta och tidigare Bålstapolare

– Om man anser att miljön är riskfylld behövs vi ännu mer. Det blir ännu mer otryggt utan Bålstapolarna, säger hon.

Melissa Ychoo menar att det verkliga skälet till att Bålstapolarna har stoppats är att Håbo kommun vill spara pengar.

– Varför görs det just nu?, säger hon.

Hon berättar att motsvarande verksamhet också finns i Nacka och Värmdö. Detta, menar hon, visar att det inte finns några regler som hindrar verksamheten.

Bålstapolarna

Fältgruppen Polarna bestod av Håboungdomar i åldrarna 16–19 år som var anställda av kommunen för att vara bland ungdomar under eftermiddagar, kvällstid och helger.

Polarna arbetade alkohol-, drog- och brottsförebyggande genom uppsökande arbete. På fältet arbetade polarna tillsammans med erfarna arbetsledare i de miljöer där ungdomar rör sig under kvällar och helger. Gruppen arbetade till fots eller färdades i det avsedda fältfordonet. Polarna och arbetsledarna transporterade hem ungdomar och samverkade med polis och räddningstjänst. Polarna arbetade också för att motverka mobbing och utanförskap.
Källa: Håbo kommun, archive.org

Melissa Ychoo och Wilma Pilotto menar att Bålstapolarna är en väldigt uppskattad verksamhet. Konkreta situationer där de gjort skillnad handlar om att de pratat med ungdomar som hamnat i konflikt och därmed kunnat undvika våld. De har också skjutsat hem alkohol- eller drogpåverkade ungdomar och därigenom undvikit att dessa farit illa.

Melissa Ychoo och Wilma Pilotto skulle kunna tänka sig att anpassa verksamheten för att leva upp till arbetsmiljöregler. Men de ser det som viktigt att det är just ungdomar som ska hjälpa ungdomar, eftersom de förstår varandra bättre.

Elisabeth Orr Bågfors är avdelningschef för stöd till barn, unga och vuxna på socialförvaltningen. Hon förnekar inte att ekonomin påverkar.

– Polarverksamheten är en del av kommunens totala ekonomi och omfattas varken mer eller mindre av besparingskrav än andra verksamheter gör, meddelar hon.

Hon är dock öppen för att verksamheten skulle kunna finnas kvar i förändrad form.

– Det kan absolut vara möjligt att anpassa verksamheten i någon form, men det är inte klarlagt hur det ska se ut, meddelar Elisabeth Orr Bågfors.

Bålstapolarna själva kommer att få bidra med sina synpunkter i utredningen. Politikerna beräknas ta beslut i frågan i november.

Powered by Labrador CMS