Missvisande skyltar antyder att vändplan saknas på Stockholmsvägen, där den är avstängd.

Kommunen svarar: ”Ny skyltning kan vara klar i veckan”

Den avstängda Stockholmsvägen i Bålsta väcker reaktioner från både bilister och företagare inom det aktuella området.
”Eftersom skyltningen uppfattas som att det inte går att köra in till flera företag i området så arbetar vi redan med att göra skyltningen tydligare. Målet är att ha en skyltning på plats denna vecka, som visar att det går att köra in till företagen”, skriver enhetsledare Susanne Öqvist till Ena Håbo-Tidningen.  

Publicerad Senast uppdaterad

Susanne Öqvist är enhetsledare central administration på Håbo kommun och skrev ett skriftligt svar till Ena Håbo-Tidningen på den oro och kritik som drabbade företag i området uttryckt.

”Alltid tråkigt när någon drabbas”

Det pågående arbetet längs Stockholmsvägen är  enligt henne ett delprojekt av projektet Bålsta C, som är ett detaljplaneprogram för Bålstas utveckling.

Nu förstärker man huvudledningsnätet för vatten- och avlopp för att Bålsta ska kunna fortsätta växa med till exempel fler bostäder, enligt detaljplaneprogrammet.

Som svar på oron som några av de drabbade företagen känner, skriver hon:

”Det är alltid tråkigt när någon drabbas av ett arbete som vi utför. Målet är att vi arbetar så fort som möjligt och att såväl näringsidkare som kommuninvånarnas ska påverkas så lite som möjligt”. 

Hel avstängning på grund av markförhållandena

Susanne Öqvist förklarar att för varje delsträcka där nya vatten- och avloppsledningar ska grävas ner går man på kommunen igenom vilka alternativ som finns för att kunna genomföra nästkommande delsträcka.

”Inför avstängningen av Stockholmsvägen gjorde vi naturligtvis en utredning för att se vilken lösning som är bäst, då med ett ekonomiskt perspektiv, kommuninvånarnas perspektiv och vad som faktiskt är genomförbart i förhållanden till marken där vi ska gräva. Markförhållandena var sådana att en hel avstängning var den bästa lösningen. Avstängningen gör att du inte kan passera med bil men det finns en temporär gång- och cykelväg som kan användas för passage”.

Löpande info på kommunens hemsida

Enligt enhetsledaren så bjöd man inför det här arbetet in omkringliggande verksamheter till en informationsträff vid uppstart där man informerade om projektet.

”Vi har också löpande information via vår webbplats både driftinformation och nyheter, vi lägger också ut information om projektet och dess påverkan i sociala medier”.

  

Powered by Labrador CMS