Kyrkliga. David Fredin Silverkors, kyrkoherde och Malin Hörberg, verksamhetsutvecklare.
Kyrkliga. David Fredin Silverkors, kyrkoherde och Malin Hörberg, verksamhetsutvecklare.

Kyrkan i Bålsta har nu bolag för begravning

Svenska kyrkan i Håbo har i år startat en begravningsbyrå. David Fredin Silverkors, kyrkoherde och Malin Hörberg, verksamhetsutvecklare, säger att det har mottagits bra.

Publicerad
Från vaggan till graven. David Fredin Silverkors och Malin Hörberg ser det som naturligt att kyrkan nu också driver begravningsbyrå.
Från vaggan till graven. David Fredin Silverkors och Malin Hörberg ser det som naturligt att kyrkan nu också driver begravningsbyrå.

Begravningsbyråer, eller begravningsentreprenörer, sköter de praktiska uppgifterna i samband med en begravning. Det innebär allt från att hämta den döda kroppen på sjukhuset till att beställa mat till minnesstunden.

Många människor associerar begravningar till kyrkan. Traditionellt har tidigare nämnda uppgifter inte gjorts av kyrkan utan av privata eller kooperativa företag. Men på senare år har Svenska kyrkan på lokal nivå startat egna begravningsbyråer.

Präst och det praktiska

Från och med i år finns en sådan även i Bålsta. David Fredin Silverkors, kyrkoherde, tycker att det är positivt att människor samtidigt som de bokar in det praktiska kring begravningen också kan tända ett ljus i kyrkan och få prata med en präst.

– Det knyter samman det vi gör i ett sammanhang som är väldigt naturligt, säger han.

Det knyter samman det vi gör i ett sammanhang som är väldigt naturligt.

David Fredin Silverkors, kyrkoherde

När det startats kyrkliga begravningsbyråer på andra platser har det fått kritik. Bland annat har det handlat om att kyrkan inte borde använda sitt namn för att driva företag. David Fredin Silverkors tror att kritiken kan ha handlat om att människor har fortsatt betrakta kyrkan som en myndighet trots att det är en organisation skild från staten sedan år 2000.

Att begravningsbyrån sköts i bolagsform är för att tydligt avgränsa ekonomin från kyrkans övriga ekonomi. Kyrkoavgiften, som medlemmarna betalar, ska så att säga gå till den religiösa delen av kyrkan. Begravningsavgiften, som alla i Sverige måste betala, får endast användas till sådant som gravsättning och gravplats. Övriga kostnader i samband med begravning bekostas av dödsboet som får betala för det till begravningsbyrån.

Kyrkans Begravningsbyrå

Kyrkans Begravningsbyrå startade i Fagersta 2005. Efter hand har fler församlingar sett fördelarna med verksamheten och blivit en del av Kyrkans Begravningsbyrå, som nu finns på ett femtontal orter. Det är den lokala församlingen på varje ort som driver Kyrkans Begravningsbyrå. Företaget finns bland annat också i Västerås.

I november förra året bestämde kyrkomötet, Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, att det ska vara tillåtet att bedriva kyrkliga begravningsbyråer.

Företrädare för etablerade begravningsbyråer är kritiska till Kyrkans Begravningsbyrå som de menar riskerar slå ut privata företag.
Källor: Kyrkans Begravningsbyrå, Tidningen Näringslivet

Grundandet av en begravningsbyrå inom Håbo pastorat, som den lokala organisationen kallas, har till en början inneburit en del kostnader. David Fredin Silverkors vill inte gå ut med några siffror. Erfarenheten från andra kyrkliga begravningsbyråer är dock att intäkterna kommer att bli större än utgifterna. Eventuella vinster kommer inte användas för att enskilda personer ska berika sig. De ska gå tillbaka till kyrkans verksamhet.

– Vi vill utveckla och förvalta det vi har, säger Malin Hörberg, verksamhetsutvecklare.

De lokala medlemmarna i kyrkan ska också vara positiva till initiativet.

– Vi har upplevt ett positivt mottagande, i alla fall av de medlemmar som är aktiva i kyrkan, säger David Fredin Silverkors.

Powered by Labrador CMS