Pendeltåg i Bålsta. Arkivbild.
Pendeltåg i Bålsta. Arkivbild.

Politiker ska kämpa för tätare avgångar på Bålstapendeln

Kommunen ska jobba för 15-minuterstrafik på pendeltåget

Publicerad Senast uppdaterad

Pendling i Bålsta

Enligt Statistiska centralbyråns, SCB:s, uppgifter från år 2021, var det drygt 10 000 personer som pendlade till eller från Håbo kommun. Av dessa var det 7 420 som åkte från Håbo till arbete i en annan kommun och 2 612 som åkte från andra kommuner till arbete i Håbo.

Pendeltågen går i skrivande stund var 30:e minut, enligt SL:s tidtabell.

Håbo kommun ska ta en diskussion med region Stockholms politiker för att få till 15-minuterstrafik på pendeltåget mellan Bålsta och Stockholm. Det beslutade Håbo kommunfullmäktige på sitt möte i oktober. Beslutet togs efter en motion från Bålstapartiet.

– Jag tror att det finns goda förutsättningar om våra lokala politiska företrädare kan påverka sina politiker i regionen, samt använda sina kontakter inom region Stockholm och Uppsala. Det finns inga hinder i spårkapaciteten enligt vad vi kommit fram till i våra utredningar, meddelar Owe Fröjd, Bålstapartiet, till Ena Håbo-Tidningen.

Bålstapartiet vill även att det byggs en ny pendeltågsstation vid Bålsta logistikområde, kallad ”Bålsta Västra”. Kommunfullmäktiges beslut är att en ny hållplats ska tas upp som en möjlig lösning, om det underlättar för att få 15-minuterstrafik.

Hur går det då med arbetet för att förverkliga det demokratiskt fattade beslutet? Owe Fröjd har inte fått någon information ännu.

– Nej, någon återkoppling till mig eller Bålstapartiet har ännu inte gjorts. Vi avser att lyfta frågan i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om vi inte får någon återkoppling inom kort, meddelar Owe Fröjd.

Simon Lange är trafikplanerare på Håbo kommun. Han berättar att Trafikverket har påbörjat en så kallad åtgärdsvalsstudie för "utvecklad spårbunden kollektivtrafik" till Bro och Bålsta.

– De har pratat om att det ska ta ett och ett halvt år för själva studien. Sedan kommer det att ta längre tid för åtgärderna, säger Simon Lange.

Åtgärdsvalsstudien ska undersöka 15-minuterstrafik till Bålsta men också andra tänkbara förändringar av pendeltågen.

Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Håbo kommun, hänvisar också till den pågående studien.

– En av ambitionerna med åtgärdsvalsstudien är 15-minuterstrafik till Bålsta. Utifrån detta kommer jag sedan att ta en dialog med berörda regionala politiker, säger hon.

Powered by Labrador CMS