Vision. Fotomontage som illustrerar hur byggnaderna kan påverka landskapsbilden.
Vision. Fotomontage som illustrerar hur byggnaderna kan påverka landskapsbilden.

Utökningen av Logistik Bålsta överklagas: ”Förstör miljön”

En utökning av Logistik Bålsta skulle förstöra natur och miljö, menar en person som nu överklagat detaljplanen

Publicerad

Denna pågående skövling av skogs- och åkermark har drabbat medborgarna negativt

Ur överklagan

Som Ena Håbo-Tidningen tidigare berättat har den politiska majoriteten i Håbo kommun antagit en detaljplan för att utöka området Logistik Bålsta. Det nya området är cirka 28 hektar stort, alltså 280 000 kvadratmeter. Nu har en kvinna i kommunen överklagat planen.

”Denna pågående skövling av skogs- och åkermark har drabbat medborgarna negativt. Rekreationsmöjligheterna har minskat drastiskt”, står det i överklagan.

Kvinnan menar också att det saknas en trafiklösning för den ökade trafik som det nya logistikområdet orsakar. Hon menar vidare att marken i kvarter 2 är jordbruksmark som borde bevaras.

”Närboende störs idag av ljud och ljusföroreningar, tung trafik dygnet runt och både skog och jordbruksmark förstörs för all framtid”, står det i överklagan.

Kvinnan menar att marken som det ska byggas på används som rekreationsområde av både vandrare, cyklister och ryttare till häst.

Överklagan ska nu behandlas av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Powered by Labrador CMS