VIKTIG INSATS. Sören Karlsson och Lisbeth Hallengreen, Majblommeföreningen i Enköping. Till höger en genrebild på barn som säljer Majblomman.
VIKTIG INSATS. Sören Karlsson och Lisbeth Hallengreen, Majblommeföreningen i Enköping. Till höger en genrebild på barn som säljer Majblomman.

Allt fler barn i behov av Majblommans bidrag

Allt fler barn ber nu om att få ta del av de pengar som Majblommeförsäljningen drar in, berättar Sören Karlsson och Lisbeth Hallengreen i Majblommeföreningen i Enköping.

Publicerad

Vi vill hjälpa barn in i kamratskapen, annars riskerar de att hamna utanför

Sören Karlsson, ordförande i Majblommeföreningen i Enköping

Majblomman är en ideell förening som ska motverka barnfattigdom. Familjer med särskilda behov kan söka bidrag från föreningen i Enköping. Vanligast är att pengarna går till aktiviteter, cyklar eller ibland datorer.

– Behovet har ökat. Vi får fler och fler ansökningar. Vi vill hjälpa barn in i kamratskapen, annars riskerar de att hamna utanför. Då finns förutsättningar till brottslighet.

Det är viktigt med aktiviteter som fotboll eller musik, säger Sören Karlsson, ordförande i Majblommeföreningen i Enköping.

Till barnfamiljer

Bidragen till barnfamiljer finansieras helt och hållet av Majblommeförsäljning. Märkena, kransarna eller klistermärkena säljs av skolelever i Enköping. Förra året var det rekord när det såldes majblommor för över 500 000 kronor i Enköping.

– Vi hoppas överträffa fjolårets försäljning. Behoven ökar, säger Sören Karlsson.

Speciell blomma

Barnen säljer blommorna antingen på plats med hjälp av en liten väska eller på nätet med hjälp av en hemsida. På hemsidan finns den här gången också en särskild blomma, med nio blad. Den ska symbolisera att ett av tio barn i Sverige nu lever i ekonomisk utsatthet.

Pengarna som kommer in från försäljningen fördelas på så sätt att barnen som säljer själva får behålla 10 procent. Det blir ett sätt för barnen att själva lära sig hantera pengar. Skolorna får också 10 procent medan 40 procent går till lokalföreningen. Det brukar bli omkring 250 000 kronor per år som kan delas ut till barnfamiljer i Enköping.

Så tillverkas majblommorna

Majblommorna tillverkas på två olika fabriker i Kina. Blommorna skickas sedan till Sverige med båt. Majblomman undersöker löpande hur blommorna kan produceras så hållbart som möjligt ”såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt”.
Källa: majblomman.se

De vuxna som är aktiva i lokalföreningen arbetar ideellt. Majblommeföreningen i Enköping arrangerar även ett årligt sommarläger där cirka 60 barn får delta. Man anordnade i år också en temadag för alla fjärdeklassare i Enköping. De aktiviteterna finansieras däremot inte av Majblommeförsäljningen utan av donationer.

Gratis glasögon

På riksnivå går Majblommans pengar till forskning och påverkansarbete. Sveriges regering införde 2015, med stöd av Vänsterpartiet, gratis glasögon för barn. Enligt Lisbeth Hallengreen i Majblommeföreningen i Enköping, var det ett resultat av Majblommans påverkansarbete.

– Till slut tog man beslut om det, säger hon.

Powered by Labrador CMS