Vision. Så här är det tänkt att den nya anläggningen för återvinning av it-utrustning ska se ut.
Vision. Så här är det tänkt att den nya anläggningen för återvinning av it-utrustning ska se ut.

Begagnade datorer ska återvinnas här

En anläggning för återvinning av datorer och annan it-utrustning ska byggas i Enköping

Publicerad

Vi är mycket stolta över att ta ett större ansvar för en mer hållbar it-leverans

Tomas Wanselius, CEO på Advania

På fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping, inte långt från Coops och Martin & Serveras lager vid E18, ska det byggas en anläggning för återvinning av it-utrustning.

Det är företaget Advania som står bakom den planerade anläggningen som ska ha kapacitet att ge nytt liv åt en miljon it-enheter årligen. Byggnaden ska ha en storlek på närmare 10 000 kvadratmeter. Anläggningen kommer bland annat att drivas av solenergi, värmas upp av bergvärme samt vara rustad för att erbjuda laddning av elfordon.

Elektroniskt avfall

Det globala avfallet från elektronisk utrustning förväntas öka från 44 miljoner ton 2014 till en uppskattad mängd av 75 miljoner ton år 2030, vilket är nästan en fördubbling på 16 år.

• Globalt återtas endast 17 procent av all elektronisk utrustning korrekt. Guld, silver, koppar, platina och andra högvärdiga, återvinningsbara material går förlorat i stället för att återtas.

• Att välja en återbrukad dator i stället för en nyproducerad kan undvika över 200 kg växthusgasutsläpp.
Källa: Advania

– Vi är mycket stolta över att ta ett större ansvar för en mer hållbar it-leverans. Advania har länge fokuserat på ansvarsfull livscykelhantering för att förlänga livslängden på it-utrustning. Med vårt nya center för cirkulär hantering av it-hårdvara kan vi nu hjälpa våra kunder att hantera sina it-investeringar på ett mer hållbart och säkert sätt, säger Tomas Wanselius, CEO på Advania.

Markarbetet startar i november 2023 och byggnaden beräknas stå klar i december 2024.

Elektroniskt avfall är i dag den snabbast växande avfallsströmmen i världen, och it-sektorn står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Den största klimatpåverkan från många it-produkter uppstår under tillverkningen. Det innebär att varje dator och it-hårdvara som kan återanvändas i en andra användningscykel är en vinst för klimatet.

Advania har tidigare låtit ta fram en rapport om svenska verksamheters, exempelvis företags och myndigheters, attityder till cirkulär användning av it-utrustning. Rapporten, som bland annat bygger på djupintervjuer med nio svenska verksamheter, visar att många saknar en strategi för återbruk. De svarande är mer positiva till att lämna sina använda datorer till återbruk än att själva införskaffa begagnade datorer. Ofta är it-utrustningen inte en del av verksamhetens övergripande hållbarhetsarbete eller strategi.

Det finns även en rädsla för att begagnade datorer ska leda till fler fel och behov av tätare byten vilket leder till en ökad belastning för it-avdelningen, vilket särskilt stora verksamheter och verksamheter med en liten egen it-avdelning lyfter. Det finns också en uppfattning om att begagnade datorer kan ha en negativ effekt på "konkurrenskraft och medarbetarupplevelse".

Powered by Labrador CMS