Projektledare. Sylvia och Erik von Ehrenheim vill bygga nytt stadshotell i gammal stil.
Projektledare. Sylvia och Erik von Ehrenheim vill bygga nytt stadshotell i gammal stil.

De vill bygga nytt stadshotell i Enköping

Bygg ett nytt stadshotell av trä i traditionell stil. Det föreslår Sylvia och Erik von Ehrenheim.

Publicerad Senast uppdaterad
Förslag. Nytt trähus i traditionell stil.

Den tomma platsen där Enköpings stadshotell tidigare fanns är ständigt omdebatterad. År 2020 skrev kommunen ett markanvisningsavtal med bolaget Vi Invest AB om att bygga ett hotell på tomten. Något byggande har inte märkts sedan dess.

Nu finns ett annat förslag på nytt stadshotell i Enköping. Makarna Sylvia och Erik von Ehrenheim bor på Skeberga gård i Kungs-Husby och har ett företag verksamt inom jord- och skogsbruk.

Makarna har också ägnat sig åt att renovera gamla hus med traditionella metoder. En av renoveringarna är hyreslägenheter på Sandgatan i Enköpings centrum, vilka har rustats upp ordentligt samtidigt som den gamla byggnadsstilen har bevarats både invändigt och utvändigt.

– Vi räddade det från rivning, säger Sylvia von Ehrenheim.

Nygammalt bygge

I den andan vill paret att det ska byggas ett nytt stadshotell i traditionell stil. Förslaget är en träbyggnad med linoljemålade väggar och tegeltak.

– Vi vill skapa något fint i stattgropen, säger Sylvia von Ehrenheim.

Tomt. Sedan 2010 är den gamla stattomten öde.
Tomt. Sedan 2010 är den gamla stattomten öde.

Utöver hotellrum är förslaget att det också ska finnas hyreslägenheter på tomten. Vidare ska det finnas långtidsboende, som är någonting mitt emellan hotellrum och lägenhet.

På bottenvåningen ska det även finnas en restaurang och en innergård med trädgård samt ett gammaldags portvalv ut till gatan.

Byggandet ska enligt planen ske med hjälp av lokala företag. VL Bygg är huvudentreprenör.

– Det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter i Enköping, säger Erik von Ehrenheim.

Enligt makarna är även finansiering klart för projektet genom lokala företag.

Men för tillfället är det alltså ett annat företag som har markanvisningsavtalet för stattomten. Sylvia och Erik von Ehrenheim vill förhandla med kommunen.

Stadshotellet i Enköping

Enköpings stadshotell invigdes 1879. Hotellet ritades av arkitekten E J Magnusson från Gävle. Därifrån kom också byggmästaren, J F Lindeberg.

I mars 2007 röstade Enköpings kommunfullmäktige igenom en ny detaljplan som tillät en rivning av stadshotellet. Röstsiffrorna var 32 för och 19 emot.

Stadshotellet, som stått på platsen sedan 1879, revs 2010 av den dåvarande ägaren, företaget Peab. På platsen lämnades en grop.

År 2020 skrev kommunen ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest AB om att bygga ett hotell på stattomten. År 2022 förlängdes avtalet.

– Det är upp till politikerna att bestämma, säger Sylvia von Ehrenheim.

Anna Ahrling, är mark- och exploateringschef i Enköpings kommun. Hon menar att några förhandlingar inte är aktuella för tillfället.

– Så länge kommunen har ett gällande markanvisningsavtal med en exploatör förhandlar vi inte med andra aktörer om den platsen och det finns ingen process för att ta in andra förslag under pågående avtalstid, meddelar Anna Ahrling.

Avtalet med Vi Invest AB gäller till och med 2024-03-31.

Powered by Labrador CMS