Gasar på. Av kommunens 237 lätta tjänstefordon drevs endast 16 procent av biogas eller elektricitet. Den här går på diesel.
Gasar på. Av kommunens 237 lätta tjänstefordon drevs endast 16 procent av biogas eller elektricitet. Den här går på diesel.

Enköpings kommun vill få fler fossilfria fordon

Enköpings kommun har som mål att hälften av fordonen i år ska vara fossiloberoende, alltså inte gå på bensin eller diesel. Om målet uppnåtts är osäkert.

Publicerad

Biodrivmedel

Biobränslen kallas de drivmedel och drivmedelskomponenter som tillverkas av biomassa, exempelvis rester från skogsindustrin, grödor från jordbruket, slam från reningsverk eller dina matrester. Till dessa hör bland annat etanol och biogas.

Alla bränslen bildar koldioxid vid förbränning. Dock kan koldioxid vid förbränning av produkter från biomassa kvittas med den koldioxid växten har tagit upp under växtperioden. Därför bidrar bränslen baserade på biomassa mindre till växthusgasutsläppen jämfört med fossila bränslen.

För att säkerställa att biobränslen verkligen har lägre utsläpp granskas dessa. Tillverkaren måste ha kontroll varifrån råvaror härstammar och vilka processer som har används. Det finns krav på att samtliga biobränslen ska minska utsläppen med minst 50 procent, jämfört med en fossil motsvarighet. Om inte måste de räknas som fossila.

Källa: Konsumentverket

Enköpings kommun har tidigare i år antagit ett hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan. Den 8 december signerade Enköpings kommun dessutom ett nytt klimatkontrakt i ett samarbete som kallas "Viable Cities".

När det gäller Enköpings kommuns fordon är det i skrivande stund oklart hur miljövänliga de är. Den senaste tillgängliga statistiken är från 2022. Enköping kommuns fordonsflotta bestod 2022 av 237 lätta tjänstefordon och 23 tunga fordon. Av de 237 lätta tjänstefordonen drevs endast 16 procent av biogas eller elektricitet. Av allt drivmedel som köptes in var 48 procent förnybart. Då räknas även etanol in.

Ambitionen är dock att andelen fossilfria fordon ska öka inom Enköping kommun.

– Vi byter löpande till elbil eller laddhybrid när vi har möjlighet då leasingavtalen löper ut. Målet för kommunens personbilar och lätta lastbilar var att 2023 ska 50 procent vara fossiloberoende, meddelar Maria Nordling, hållbarhetsstrateg i Enköpings kommun.

Till fossiloberoende fordon räknas bilar som går på el, biogas, etanol och laddhybrider.

– Vi har under året prioriterat att få riktlinjer för den publika laddinfrastrukturen på plats, men jobbar nu på den kommunegna laddinfrastrukturen som stöd för vår omställning. Vi behöver få den på plats för att skapa laddningsmöjligheter för våra egna bilar, berättas Maria Nordling.

Kommunen har under 2023 ungefär fördubblat sina leasingavtal för fossilfria tjänstefordon och bytt ett antal bilar från diesel till laddhybrid. Fortfarande pågår en sammanställning av data för året, så hur det gått går att se först under 2024.

Powered by Labrador CMS