Johanna Hongisto Grundström vice ordförande i samrådet för det finska förvaltningsområdet i Enköping.

”Finska i förskoleklass borde återinföras”

Sedan 2013 är Enköpings kommun ett finskt förvaltningsområde, vilket betyder att de bevarar det finska minoritetsspråket. Ett år av finska som modersmål faller dock bort, då det inte erbjuds i förskoleklass. Enligt Johanna Hongisto Grundström är detta ett viktigt år för barns språkkunskaper.

Publicerad Senast uppdaterad

Enköping är ett finskt förvaltningsområde. Det betyder att finsktalande i kommunen har vissa rättigheter för att främja och bevara språket. Det betyder även att kommunen ska erbjuda finskspråkig förskola och äldreomsorg på finska.

Johanna Hongisto Grundström är vice ordförande i samrådet för finskt förvaltningsområde. Enligt henne erbjuds finska i förskolan och grundskolan men inte i förskoleklass. Vilket betyder att undervisningen hoppar över ett år. 

Hon menar att problemet här inte handlar om resurser, då det idag finns en ambulerande modersmålslärare på skolorna som undervisar finska i grundskolan förutom för just förskoleklass eleverna. Ett exempel på en enkel lösning är därför att barnen i förskoleklass skulle kunna följa med de övriga eleverna på de idag befintliga finska timmarna.

– Finska i förskoleklass borde återinföras, säger vice ordföranden.

Enköpings kommun hänvisar till att det inte står med i läroplanen att det ska erbjudas modersmålsundervisning för något språk i förskoleklass trots att det finska språket enligt språklagen skall skyddas och främjas. 

När Johanna Hongisto Grundström beskriver det handlar det om några barn per år i förskoleklass som skulle kunna följa med de övriga eleverna på finska lektionerna. Istället finns risken att vi förlorar dessa barn och att intresset för det finska språket svalnar. 

– Barnets rätt till modersmålsutbildning på det nationella minoritetsspråket ska vara utgångspunkten. De nationella minoritetsspråken utgör en del av det svenska kulturarvet och vi bör göra vad vi kan för att bevara och utveckla dessa, säger Johanna Hongisto Grundström.

”Vi bör ta varje chans vi får” 

Johanna är född och uppvuxen i Enköping, men har föräldrar med finska rötter. Hon själv hade en finsktalande dagmamma samt att hon gick ettan till fyran helt på finska. Hon har även fört över det finska språket till sina två barn, som nu också kan finska.

– Att ha finsk modersmålsundervisning i förskoleklass är något som kommunen tagit bort, mina barn fick den möjligheten, vilket var väldigt bra då det bara är jag i vår familj som talar finska annars. Vi bör ta varje chans vi får när ett barn vill intressera sig och läsa finska, säger hon.

Powered by Labrador CMS