Rustas i år. Skolparken i Enköping ska få en mer inspirerande lekmiljö
Rustas i år. Skolparken i Enköping ska få en mer inspirerande lekmiljö

Nu ska den populära lekplatsen i Skolparken rustas upp

Skolparkens lekplats är en av Enköpings mest populära lekplatser. Det är snart dags att rusta upp lekplatsen och skapa en ny inspirerande lekmiljö.

Publicerad

Skolparkens lekplats i centrala Enköping har många populära lekredskap, bland annat den långa rutschkanan, vippgungan och tåget. Det är också en plats där stora och små kan umgås och vila vid picknickborden och bänkarna.

Medborgardialog

Under våren 2023 hade Enköpings kommun en medborgardialog inför utvecklingen av Skolparkens lekplats. Man hade både en digital enkät och en dialog på plats i Skolparken. Vid den fysiska dialogen fångades det upp önskemål och synpunkter, bland annat från elevrepresentanter från närliggande skolor. Den digitala enkäten fick svar av 195 personer.

Källa: Enköpings kommun

Tanken är att lekutrustningen ska kompletteras och förnyas under 2024. Kommunen ska även undersöka om platsen kan utvidgas och utvecklas på andra sätt.

Uppskattad park

Enköpings kommun har tagit in synpunkter från allmänheten och sammanställt dessa. Många besöker gärna Skolparken och lekplatsen. Det centrala läget, storleken på parken och dess lummiga grönska gör den till en uppskattad park. 

Många av de som kommit med synpunkter uppskattar rutschkanan, snurrgungan och tåget och vill att dessa ska finnas kvar. Många tycker också att lekplatsen är för liten och behöver ett större utbud av lekutrustning för att passa fler barn i olika åldersgrupper och med olika förmågor.

Det fanns önskemål om gunglek, klätterlek, rutschkana, balanslek, hopplek, lekhus och fler sittplatser. Ett annat tydligt önskemål var att lekplatsen skulle få ett tema, gärna med koppling till Enköpings historia. 

Arbetet med lekplatsen har nu pausats på grund av låga temperaturer och snöfall. Det kommer sätta i gång igen under våren 2024. 

Powered by Labrador CMS