Sörjd och saknad. Ljus och blommor på Stortorget i Enköping efter mordet.
Sörjd och saknad. Ljus och blommor på Stortorget i Enköping efter mordet.

Psykiatrin får kritik efter LSS-mordet

Psykiatrimottagningen i Enköping får kritik efter LSS-mordet. Psykiatrin hade inte utrett om den nu dömde mördaren kunde skada andra.

Publicerad

LSS-mordet i Enköping

Den 17 november 2022, några månader efter att hon tagit studenten, blev en 19-årig kvinna knivhuggen till döds på sin arbetsplats där hon börjat arbeta några veckor tidigare.

Den 13 februari 2023 dömdes en 21-årig man till rättspsykiatrisk vård för mordet. Vid tiden för mordet vårdades han på det LSS-boende där mordoffret arbetade.

Frågan som kvarstår är om psykiatrin i region Uppsala och företaget som driver boendet, Serigmo Care, gjort något fel. Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utreder fortfarande frågan.

Tidigare i år dömdes en 21-årig man för mordet på en 19-årig anställd på ett LSS-boende i Enköping. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är nu färdig med sina två tillsyner med anledning av mordet.

Den ena tillsynen gäller LSS-boendet i Enköping som drivs av företaget Serigmo Care. Ivo har i det fallet inte funnit några brister i verksamheten. Enligt Ivo finns inget som tyder på att vårdbolaget hade fått information om att brukaren hade särskilda behov med anledning av risk för våldsutövande. Viktigt i sammanhanget är att Ivo gör sin tillsyn ur ett brukarperspektiv, eller patientperspektiv. Det är Arbetsmiljöverket som utreder personalens arbetsmiljö och Arbetsmiljöverkets utredningar om LSS-mordet pågår fortfarande.

Ivos andra tillsyn gäller psykiatrimottagningen i Enköping som drivs av region Uppsala. Där har Ivo hittat brister. Ivo menar bland annat att psykiatrin inte tillräckligt utrett vilka risker som fanns för att mannen skulle skada andra. Psykiatrin kände till att mannen hade vanföreställningar om röster som uppmanade honom att göra saker.

Mannen har i polisförhör sagt att han inte hade något motiv att döda just den kvinna han mördade. Han sa att det var ”rösterna” som fick honom att döda, hade han inte haft en psykos hade det inte hänt.

Region Uppsala ska nu redovisa sin syn på de brister som Ivo har hittat i verksamheten och vilka åtgärder som ska göras för att rätta till bristerna.

– Vi håller på att sätta oss in i Ivo:s kritik och tar uppgifterna på största allvar. Vi kommer att svara Ivo och där redovisa de åtgärder som kan komma att vidtas. Jag är i övrigt förhindrad att svara på fler frågor med tanke på att detta är ett pågående tillsynsärende, meddelar Roland Säll, verksamhetschef för psykiatri i region Uppsala.

Powered by Labrador CMS