Kritiserad. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping.
Kritiserad. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping.

Psykmottagning för barn får hård kritik

Barn- och ungdomspsykiatrin i Enköping får kritik igen. En anställd larmar om "missförhållanden och allvarliga brister".

Publicerad

Det är viktigt att patienter känner till sina rättigheter i vården.

Elisabeth Tysk, presschef för Akademiska sjukhuset

En medarbetare på barn- och ungdomspsykiatrin, bup, i Enköping har kontaktat Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälaren meddelar att personalen på bup "uppmanats att frångå socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk prioritering, behandlingsrekommendationer för barn och unga såväl som de lagar, etiska värden och koder som respektive profession och legitimation omfattas av."

Som konkreta exempel på missförhållanden skriver anmälaren bland annat att arbetsgivaren "avrått legitimerad personal att informera och hänvisa patienter om deras rättigheter, så som vårdgarantin".

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge en patient som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge patienten som längst ska behöva vänta på att få den vård som vederbörande behöver. Vårdgarantin styr inte om patienten ska få vård eller vilken vård vederbörande ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård. Vårdgarantin styr så att patienten får den vård som vårdpersonalen tycker att patienten ska få inom viss tid. För bup finns det en "målsättning" om att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en fördjupad utredning eller behandling.
Källor: 1177, SKR

Elisabeth Tysk är presschef för Akademiska sjukhuset, som bup i Enköping formellt är en del av. Hon meddelar att det görs en internutredning i alla Ivo-ärenden och att det kommer att göras så även i det här fallet.

– Det är viktigt att patienter känner till sina rättigheter i vården. Det finns information om detta och hur man gör som patient vid synpunkter på vården på bland annat bup:s hemsida, via anslag på bup-mottagningar och vårdavdelning och på 1177, meddelar Elisabeth Tysk.

Flera anställda har lämnat barn- och ungdomspsykiatrin, bup, i Enköping i år. Samtidigt växer köerna för att få hjälp. Ett stort antal barn i Uppsala län har väntat längre på hjälp än vad vårdgarantin tillåter, vissa i flera år, enligt tidigare nämnda anmälan.

I februari inleddes en omorganisering av barn- och ungdomspsykiatrin i länet för att möta det ökade antalet barn som söker hjälp. Omorganiseringen skulle leda till en ökad tillgänglighet och mer jämlik vård. Sedan dess har flera anställda sagt upp sig och personal sjukskrivits på bup i Enköping. Mottagningen har även tvingats stänga under sommaren.

Omorganisationen innebär att alla remisser och nybesök koncentreras till en länsövergripande mottagning, "BUP Start", där patienter även kan få sin första behandling inom specialistpsykiatrin.

– Under hösten har barn- och ungdomspsykiatrin förstärkt bemanningen med hyrläkare och vikarier för att öka tillgängligheten till vård. Barn- och ungdomspsykiatrin har förstärkt ledningsfunktionen genom att tillsätta en biträdande avdelningschefstjänst som stöd för avdelningschef samt utökat samarbetet i den medicinska kedjan mellan medicinskt ledningsansvarig läkare i Uppsala och sjuksköterskor i Enköping, meddelar Elisabeth Tysk.

Powered by Labrador CMS