Kund eller medborgare? Frågan om kundbegreppet inom kommunal verksamhet debatterades i Enköpings kommunfullmäktige.

Socialdemokrater vill inte kallas kund av kommunen

Slopa kundbegreppet inom Enköpings kommuns vård-och omsorg. Det föreslog Socialdemokraterna. Förslaget avslogs i kommunfullmäktige.

Publicerad
Socialdemokrat. Johan Enfeldt.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober behandlades en motion från Socialdemokraternas Sverre Ahlbom om att ta bort kundbegreppet inom kommunens vård- och omsorg.

"Jag vill inte kallas kund den dag jag behöver plats i ett kommunalt äldreboende. För mig uppstår en ojämlik känsla mellan vårdande personal och de äldre som bor på våra boenden om jag kallas kund", skrev Sverre Ahlbom i sin motion.

Förslaget ledde till mycket debatt i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna menar att ordet kund återspeglar en ideologisk inriktning, som partiet inte tycker är önskvärd i en kommun.

När vi börjar betrakta de som bor här i kommunen som kunder då kommer det att påverka oss.

Johan Enfeldt, Socialdemokraterna

– När vi börjar betrakta de som bor här i kommunen som kunder då kommer det att påverka oss. Vi kommer successivt att börja se oss som företrädare för en organisation som säljer tjänster, sa Johan Enfeldt, Socialdemokraterna.

Sverker Scheutz, Vänsterpartiet, hade en liknande ståndpunkt.

– Kundbegreppet dök ju upp i offentlig verksamhet när kommunerna började leka affär. Man började dela upp vård och omsorg i två nämnder, en som köpte och en som sålde. Och då började man snacka kunder som någon sorts marknadslek, sa han.

Socialstyrelsen avråder från kundbegreppet

"Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. Därför är kund, som används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet, inte lämpligtatt använda som samlande begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna väljamellan olika varor och tjänster, något som alla de personer som får individuelltbehovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra."
Källa: Socialstyrelsens termbank

Solweig Sundblad (S) framhöll att Socialstyrelsen avråder från kundbegreppet och att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inte heller använder ordet kund. Solweig Sundblad föreslog att de personer som får vård- och omsorg ska omnämnas med olika ord beroende på vilken tjänst de får, exempelvis hemtjänsttagare eller mottagare av hemtjänst.

Bitte Myrsell, Moderat ordförande för vård- och omsorgsnämnden, menade att kund helt enkelt är ett praktiskt begrepp att använda för alla personer som får vård eller omsorg.

– Tycker ni att det är så svårt med kund, ge oss ett riktigt förslag på vad som ska användas i stället. Det här är ju ett samlingsnamn för att vi ska slippa ha olika, sa hon.Socialdemokraternas förslag om att ta bort kundbegreppet avslogs i kommunfullmäktige.

Powered by Labrador CMS