FORTSATT INVESTERING. Tommy Starälv och Ralf Timmerman, Klimatprojekt i Mälardalen.

Solcellsföretag ser ljust på framtiden

År 2023 blev ett rekordår för solceller i Sverige och ett lysande år även för Enköpingsföretaget Klimatprojekt i Mälardalen

Publicerad

Skattereduktion för grön teknik

Det finns möjlighet att få skattereduktion för delar av kostnaden för den som anlitar ett företag för installation av grön teknik. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag.

Avdraget får vara högst 20 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon.
Källa: Skatteverket

Under 2023 anslöts omkring 96 000 nya solcellsanläggningar till det svenska elnätet. Det visar den preliminära statistik som branschorganisationen Svensk Solenergi sammanställt. Siffrorna pekar på en ökning med över 70 procent från 2022. Enköpingsföretaget Klimatprojekt i Mälardalen märkte också av en ökning. Enköpingsföretaget ökade sin omsättning från 30 miljoner till 50 miljoner.

– Det var ett intensivt år, säger Ralf Timmerman, vd på Klimatprojekt i Mälardalen.

Företaget såg emellertid en ännu större ökning under 2022 då antalet beställningar ökade från ungefär 80 per år till 300. Anledningen till ökningen är att priset på solceller har sjunkit och att elpriserna har stigit.

– Det har varit en oro om vart elpriserna ska ta vägen. Man investerar i en trygghet. Du vet i förväg hur mycket anläggningen ska producera, säger Tommy Starälv, försäljare.

Även om vädret kan variera går det relativt bra att förutspå ungefär hur mycket el en anläggning kan producera och därmed hur lång tid det tar att få lönsamhet i anläggningen.

Under 2024 väntas antalet installationer av solcellsanläggningar inte öka lika mycket. Anledningen är den allmänna ekonomiska oron hos hushållen.

– Intresset är lika stort men man är mera avvaktande. Alla håller i sina pengar, säger Tommy Starälv.

Men företag och större fastighetsägare kommer fortsätta att investera i solceller under året, menar Ralf Timmerman.

– Det byggs solcellsparker överallt. Det tyder på att den som tittar långsiktigt fortfarande tror på det. Privatpersoner är mer kortsiktiga. Men lönsamheten finns kvar, säger Ralf Timmerman.

Något som också bidrar till lönsamheten är att möjligheten till skatteavdrag för solceller fortfarande finns kvar.

– Det gröna avdraget finns fortfarande. Det är också en anledning till att satsa nu. Man vet inte hur det ser ut om ett eller två år, säger Ralf Timmerman.

Något som har betraktats som ett problem i sammanhanget är att solceller, precis som mycket annan teknik, ofta tillverkas i Kina. De solceller som tillverkas i EU är dyrare och det har därför diskuterats att införa tulllar på kinesiska solceller för att främja de europeiska tillverkarna. Ralf Timmerman ser inte det som något stort problem.

– Det vore bra om mer kunde tillverkas i Europa. Jag ser inte det som ett hot. Det är som i de flesta branscher. Sätter de in tullar kommer priserna att öka. Men jag tror inte på en gigantisk ökning, säger han.

Ralf Timmerman säger att själva solcellerna utgör mindre än hälften av kostnaden för den som beställer en installation i Sverige. Den större delen av kostnaden är arbetet som utförs på plats.

Bortsett från det ekonomiskt lönsamma i solceller finns också miljöaspekten. Företag som vill presentera sig själva som hållbara lär fortsatta investera i solenergi.

– Egentligen finns det inte något hot långsiktigt, säger Ralf Timmerman.

Powered by Labrador CMS