Tomt. Den gamla Stattomten i Enköping står tom.
Tomt. Den gamla Stattomten i Enköping står tom.

Vi Invest får nytt avtal för Stattomten

Enköpings kommun har beviljat ett nytt avtal med företaget Vi Invest om att bygga hotell på Stattomten

Publicerad
Center. Ulrika Ornbrant (C) ordförande i plexutskottet i Enköpings kommun.
Center. Ulrika Ornbrant (C) ordförande i plexutskottet i Enköpings kommun.

Den 11 oktober beslutade kommunens plan-, mark- och exploateringsutskott (plex) att godkänna ett nytt markanvisningsavtal med företaget Vi Invest om Stattomten, som ersätter det befintliga. Avtalet delas också upp i två delar, en del som gäller hotell på Stattomten och en del som gäller bostäder på tomten Centrum 34:1, intill Cykelhörnan.

Plex-utskottet godkände ett nytt markanvisningsavtal med ett tilläggsyrkande om att Vi Invest ska redovisa en förtydligad finansieringsplan och redovisning av projektets ekonomi under 2024.

– Det känns bra att vi nu har tagit beslut om ett nytt markanvisningsavtal, säger Ulrika Ornbrant (C), plex-utskottets ordförande.

Vi Invest har tidigare haft markanvisningsavtal sedan 2020 utan att börja bygga något. Enligt Ulrika Ornbrant beror det på att det ursprungliga avtalet överklagades.

Vi Invest AB gick med förlust 2022

VI Invest AB har sitt säte i Stockholm och bedriver konsultverksamhet inom hotell- och restaurang samt fastighetsförvärv. Företagets vd är Martin Majid Ali Hosseini.

Bolaget hade 2022 en omsättning på cirka 5,6 miljoner. Vi invest gjorde samma år en förlust på cirka 27,6 miljoner. Även under år 2021 och 2020 gick bolaget med förlust.

I Rosersberg, nära Arlanda, förbereder Vi Invest AB tillsammans med Sigtuna kommun etableringen av ett äventyrsbad.
Källa: VI Invest

– Att det har tagit lång tid är oerhört frustrerande men den stora förseningen har berott på överklagandet och förvaltningsrättens långa handläggningstid, vilket jag har svårt att hålla Vi Invest ansvariga för, meddelar Ulrika Ornbrant.

Socialdemokraterna röstade däremot nej till nya avtal med Vi Invest.

– Vi är oroliga för om Vi Invest har de ekonomiska musklerna och förmågan att lösa det, meddelar Linda Johansson (S), vice ordförande i plexutskottet.

Avtalen antogs ändå med en rösts marginal. Bakgrunden till de nya markanvisningsavtalen är att det under planeringen kom fram att det inte är lämpligt att bygga bostäder på Stattomten. Det beror på fastighetens begränsade storlek och den anpassning som krävs mot Westerlundska gården. Därför får Vi Invest i stället en markanvisning på fastigheten Centrum 34:1 för bostäder och ett nytt markanvisningsavtal tecknas för hotell på Stattomten.

Efter att kommunstyrelsen antagit detaljplanen ska kommunen göra en oberoende värdering av fastigheterna. Denna värdering kommer att ligga till grund för försäljningspriset av fastigheterna.Markanvisningsavtalen gäller i två år och under den tiden får Vi Invest ensamrätt att förhandla med Enköpings kommun om genomförande- och köpeavtal för tomterna. En ny tidplan för projektet kommer att presenteras "i närtid".

Powered by Labrador CMS