Tomt. Den gamla Stattomten i Enköping står tom.
Tomt. Den gamla Stattomten i Enköping står tom.

Vi Invest har nya förslag för Stattomten i Enköping

Byggnader ska bättre passa in

Publicerad

Centrum är en lite känslig miljö och Stattomten är en central plats så det är viktigt att det som byggs passar in fint.

Anna Ahrling, mark och exploateringschef i Enköpings kommun

Enköpings kommun har ett markanvisningsavtal med företaget Vi Invest om att bygga bostäder och hotell på den gamla Stattomten i Enköping. Avtalet gäller fram till den 31 mars 2024.

Nu har frågan om nya avtalsförslag kommit upp i och med att man vill försäkra sig om att byggnaderna på Stattomten passar in i omgivningen. Efter förhandling med Vi Invest har två nya förslag presenterats. Förslagen består av att hotellet byggs på Stattomten som tidigare planerat men att bostäderna byggs på annan plats.

– Centrum är en lite känslig miljö och Stattomten är en central plats så det är viktigt att det som byggs passar in fint. Vi tror på förslaget med två platser och vi har haft ett bra samarbete med Vi Invest i jobbet med att ta jobba fram den här lösningen, säger Anna Ahrling, mark och exploateringschef.

Kommunens "Plex-utskott" ska behandla förslagen den 11 oktober. Skulle förslagen antas skrivs det aktuella markanvisningsavtalet om till två nya avtal, ett för hotellet och ett för bostäderna.

– Tjänstemannaorganisationen har presenterat ett tydligt förslag på ny riktning efter goda diskussioner med Vi Invest. För oss är det viktigt att fortsätta med arbetet att få till den här typen av hotell, som jag tror är bra för Enköpings och centrums utveckling. Ett hotell med cirka 100 rum främst riktat mot turism och besökare, säger Ulrika Ornbrant (C), ordförande i Plex-utskottet.

Powered by Labrador CMS