Pendlare. Per-Anders Staav, ordförande i föreningen Tim-pendlare.
Pendlare. Per-Anders Staav, ordförande i föreningen Tim-pendlare.

Höjt terrorhot kan ge fler tågförseningar

Höjd beredskap mot terrordåd kan bli ännu en orsak till försenade tåg. Per-Anders Staav, föreningen Tim-pendlare, skulle hellre se en satsning på bättre järnväg.

Publicerad
Kritisk. Per-Anders Staav, föreningen Tim-pendlare.
Kritisk. Per-Anders Staav, föreningen Tim-pendlare.

Nerrivna elledningar, personalbrist och människor på spåren är några av anledningarna till att tåg kan bli försenade.Sveriges regering vill stärka säkerheten i kollektivtrafiken som en följd av det försämrade säkerhetsläget i Sverige. Men när tågbolagen skärper kontrollerna av kvarglömda väskor på grund av det ökade terrorhotet så kan det leda till ytterligare förseningar för resenärerna. Det rapporterar P4 Uppland.

Tim-pendlare är en förening för tågpendlare i Mälardalen som för en dialog med politiker, tågbolag och myndigheter. Per-Anders Staav är Enköpingsbo och ordförande i föreningen. Han är kritisk till ökade säkerhetskontroller av den typ som nu föreslås.

– Jag tror inte att fjärrtåg är en uppenbar kandidat för terrordåd. Det finns många platser där det samlas ohyggligt många fler personer, säger Per-Anders Staav.

Vill man höja säkerheten på tåg så får man rusta infrastrukturen.

Per-Anders Staav, föreningen Tim-pendlare

Vägar stängs inte av

Han är också kritisk till att spåren i dag stängs av så fort det kommer in uppgifter om att människor finns på spåren. Pendlarföreningen vill i stället att tågen ska sänka hastigheten i sådana situationer och bara stanna om det behövs.

– I dag stänger man ju inte av E4:an om det är människor på vägen. Man borde ha en rimlig proportion på åtgärderna, säger Per-Anders Staav.

Statlig utredning

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna bland annat föreslå utformning och en process för framtagande av ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd. De ska också analysera om det med hänsyn till befintlig reglering är lämpligt att införa krav på järnvägsföretag och infrastruktur- och stationsförvaltare att anta säkerhetsplaner på företagsnivå och i så fall lämna förslag på hur sådana krav kan utformas.
Källa: regeringen.se

Om regeringen vill höja säkerheten på tåg så borde den i stället satsa på att förbättra sådant som räls och signalsystem, menar Per-Anders Staav.

– Vill man höja säkerheten på tåg så får man rusta infrastrukturen. Ge oss ett robust järnvägsnät, säger han.

Ett annat återkommande problem i tågtrafiken är personalbrist. Per-Anders Staav menar att politikerna i det fallet måste ställa högre krav på tågbolagen vid upphandlingar. Om tågbolagen inte kan köra tågen ska inte det allmänna behöva betala för det.

– Det borde kosta mer att inte leverera, säger han.

Per-Anders Staav arbetar som systemutvecklare på ett it-företag och pendlar mellan Enköping och Stockholm. Han har möjlighet att arbeta hemifrån och kan även arbeta med datorn på tåget om det blir förseningar.

– Men det är svårt för den som måste vara på plats, säger han.

Per Anders Staav har uppfattningen att många som tågpendlar har högkvalificerade arbeten. Tågförseningar innebär därför en stor ekonomisk skada för samhället.

Powered by Labrador CMS