Ny på jobbet. Sofia Birk, hr-direktör.
Ny på jobbet. Sofia Birk, hr-direktör.

Ny direktör ska minska hyrpersonal i regionen

Sofia Birk är ny hr-direktör för region Uppsala

Publicerad

Mitt fokus just nu är att kraftsamla kring arbetet med kompetensförsörjning och att minska beroendet av hyrpersonal

Sofia Birk, hr-direktör för region Uppsala

Kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal i region Uppsala har ökat de senaste åren. Sofia Birk är sedan årsskiftet ny hr-direktör för region Uppsala.

– Mitt fokus just nu är att kraftsamla kring arbetet med kompetensförsörjning och att minska beroendet av hyrpersonal, meddelar hon.

Från och med 1 februari 2024 börjar det nationella avtalet för upphandling av hyrpersonal i hälso- och sjukvården att gälla i Region Uppsala och Sofia Birk ser det som en viktig förutsättning i arbetet.

Det nationella avtalet innebär bland annat att det finns en gemensam prislista för hela landet och zonindelning där hyrpersonal som väljer glesbygdskommuner får mer betalt.

– Regionerna har under flera år arbetat tillsammans för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal. Det gemensamma arbetet gav efter några år goda resultat genom att kostnadsökningarna minskade och hyrbemanningen sjönk. En förklaring till att den positiva trenden bröts är åren med pandemin och det ansträngda läget som uppstod inom vården, meddelar Sofia Birk.

Sofia Birk kommer närmast från en tjänst som hr-chef och chef för avdelningen Kommunikation, hr, säkerhet och näringsliv i Täby kommun. Hon har arbetat för Täby kommun sedan 2016. Dessförinnan har hon bland annat varit personalchef i Solna stad.

Powered by Labrador CMS