Samordnar. Hannele Holmberg, minoritetssamordnare i Håbo kommun, Irma Aalto samordnare i Enköpings kommun och Raisa Holm, minoritetssamordnare i Håbo kommun.

Sommarläger på finska i samarbete mellan Enköping och Håbo

I sommar har barn med finsk anknytning i Enköping och Håbo möjlighet att träffas och utveckla det finska språket tillsammans

Publicerad

Finskt förvaltningsområde

Enköpings kommun och Håbo kommun ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet, där finsktalande har förstärkta rättigheter. Barn som är finsktalande, har finsk anknytning eller identifierar sig själva som sverigefinnar är en särskild prioriterad grupp enligt svensk lag. Barn har ett behov av att få utveckla sin egen minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket. Sommarlägret är ett steg i detta arbete.
Källa: Enköpings kommun

Lägret hålls för första gången och är ett samarbete mellan Enköpings kommun och Håbo kommun. Den 13–14 juni arrangerar de två kommunerna ett kostnadsfritt dagläger för barn och unga mellan 6 och 15 år. Lägret riktar sig till de som har finsk anknytning eller som är intresserade av att lära sig finska och är nyfikna på finsk kultur. 

– Familjer med finsk anknytning kan se mycket olika ut. En del föräldrar pratar finska med sina barn, en del har aldrig lärt sig. Mest troligt är att mor- eller farföräldrarna pratar finska. Positiva tillfällen som lägret, då barnen får nyttja sin flerspråkighet, kan hjälpa dem att i sin tur föra finskan vidare. Att finskan hålls levande är viktigt för vårt kulturarv, säger Irma Aalto samordnare i Enköpings kommun.

Temat på lägret är ett levande språk tillsammans.

– På lägret kommunicerar vi så långt det går på finska men det är viktigt för oss att alla känner sig hemma, förstår och kan göra sig förstådda så vid behov tar vi hjälp av svenskan, säger Irma Aalto.

Kanske kommer att kasta saker

Programmet under dessa två dagar går ut på att deltagarna får chansen att umgås med varandra, ta del av finsk kultur och kan höra finska talas. Deltagarna bekantar sig också med det finska köket genom att laga typiska finska rätter tillsammans, skapa musik och provar på finska aktiviteter.

– Av någon anledning går många finska aktiviteter ut på att man kastar saker. Vi får se om vi testar att kasta stövel eller mobiltelefon, säger Hannele Holmberg minoritetssamordnare i Håbo kommun.

Att finskan hålls levande är viktigt för vårt kulturarv

Irma Aalto samordnare i Enköpings kommun.

Sommarlägret arrangeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län och är finansierat med bidrag från ISOF, Institutet för språk och folkminnen. Både Enköping och Håbo ingår i det så kallade finska förvaltningsområdet, där finsktalande har förstärkta rättigheter. Förhoppningen är att många unga från de två kommunerna ska vilja delta.

– Nu kan vi samla våra krafter och nå fler barn och unga, säger Raisa Holm som också är minoritetssamordnare i Håbo kommun.

Powered by Labrador CMS