Fackliga. Hannelore Bryttmar, Sveriges Lärare med Majlene Westerberg och Måna Björnson, Kommunal.
Fackliga. Hannelore Bryttmar, Sveriges Lärare med Majlene Westerberg och Måna Björnson, Kommunal.

50 personer på Håbos skolor kan få sluta

Upp till 50 anställda på skolorna i Håbo kan sägas upp när kommunen ska spara.

Publicerad Senast uppdaterad

Håbo kommun har en ansträngd ekonomi. Enligt uppgift har det nu gått ut ett varsel om att upp till 50 personer anställda inom skolan i kommunen kan sägas upp.

Varsel – förvarning om uppsägning

● Varsel innebär att en arbetsgivare förvarnar sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda, ofta på grund av arbetsbrist.

● Rent praktiskt innebär det att arbetsgivaren gör en anmälan både till den fackliga organisationen och till Arbetsförmedlingen.

● Anmälan innehåller bland annat skälen till de planerade neddragningarna, när de kommer att ske och hur många som omfattas.

Källa: Arbetsförmedlingen

– Jag har inte varit med om varsel av den här magnituden, säger Hannelore Bryttmar, facket Sveriges Lärare.

Sparkrav på 50 miljoner

För snart ett år sedan, i juni 2023, fick skolan och förskolan i Håbo kommun ett sparkrav på 50 miljoner. Nu väntas de praktiska konsekvenserna för personalen.

När Ena Håbo-Tidningen träffar fackliga företrädare har facken inte fått varslet än. Endast Arbetsförmedlingen ska ha fått varslet.

Hannelore Bryttmar är osäker på vilka yrkesgrupper som kommer att beröras. Men besparingar har redan genomförts i förskolan så det är sannolikt grundskola och gymnasium det nu gäller.

Vilka personer som får gå beror på turordningsregler men också på personalens kunskaper jämfört med kommunens behov. Utöver lärare finns det till exempel elevassistenter, som är medlemmar i facket Kommunal. Det kommer att bli förhandlingar med varje fack som berörs.

”Omplaceringsskyldighet”

– Vi får titta på varje medarbetare. Arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet. Man kanske har flera kompetenser. Vad finns det för lediga tjänster?, säger Majlene Westerberg, facket Kommunal.

Situationen leder till oro bland de anställda.

– Det har tagit lång tid och skapar en osäkerhet för alla. Med ovisshet och oro blir det ingen bra arbetsmiljö. Den var inte bra innan och nu blir det ännu värre, säger Majlene Westerberg.

Båda facken menar att färre anställda leder till mer arbete för den personal som blir kvar. Det leder till otryggare skolor.

– Det är viktigt att det finns resurser i klassrummet. Den psykiska ohälsan ökar, säger Måna Björnson som också tillhör Kommunal.

Hannelore Bryttmar:

– Kommunen är skyldig att ha en budget i balans. Men kommunen är också skyldig att ha en bra utbildning och lärandemiljö och ge rätt stöd.

Karin Tannergren, hr-chef på Håbo kommun, bekräftar att en personalförändring ska göras. Hon vill i övrigt inte gå in på några detaljer.

– Det är en omställning på gång. Förhandlingar har inte startat Jag kan inte gå in på mer. Från förvaltningens sida har man berättat att det är en tajt ekonomi. och har aviserat att det kommer att bli en övertalighet. Vi har kallat de fackliga organisationerna till förhandling, Vi är på det stadiet. Vi varken kan eller ska prata om det än, säger Karin Tannergren.

Ena Håbo-Tidningen har begärt ut varslet från Arbetsförmedlingen men myndigheten vill inte lämna ut det på grund av sekretess.

Powered by Labrador CMS