STILLA. Kvarter F i Tvåhus-området, även kallat Kalmar Livs-tomten.
STILLA. Kvarter F i Tvåhus-området, även kallat Kalmar Livs-tomten.

Bålstabygge försenat på grund av rekonstruktion

Ett av byggena i Tvåhusområdet i Bålsta verkar ha stannat

Publicerad Senast uppdaterad
BARACK. Företaget FL Bygg är nu i rekonstruktion.
BARACK. Företaget FL Bygg är nu i rekonstruktion.

Tvåhusområdet ska bli nya bostäder med gångavstånd till Bålsta station och centrum. Delar av området är nu färdigbyggt medan andra är under uppbyggnad. På ett ställe ser det ut att ha tagit stopp.

En del av Tvåhusområdet heter kvarter F. Det ligger vid Stockholmsvägen, intill en rondell där det står en miniatyr av de två sammanbyggda småhus som namnet Tvåhusområdet kommer från.

På byggarbetsplatser märks ofta bullrande maskiner, människor i reflexvästar samt liv och rörelse. När Ena Håbo-Tidningen är på plats är det tyst, tomt och öde. En enda människa syns inne i de tomma huskropparna.

Omorganisation

Totalentreprenör för den här delen av området är Frense Living Bygg AB, FL-Bygg. FL-Bygg är under rekonstruktion sedan den 11 december 2023.

En rekonstruktion ger ett företag med ekonomiska problem möjlighet att organisera om sin verksamhet för att undvika konkurs. Under en rekonstruktion drivs ofta verksamheten vidare som vanligt. Så verkar det dock inte vara i det här fallet.

”Andra firmor inne”

Cecilia Andersson är kommunikatör på Invict Properties, som ansvarar för byggprojektet.

– I det aktuella projektet samarbetar vi med FL-Bygg som totalentreprenör. Dock är även andra firmor inne och utför arbeten på byggarbetsplatsen, både sådana som går under FL-Bygg samt andra fristående entreprenörer, skriver hon på e-post till Ena Håbo-Tidningen.

ÖDE. TIll höger syns kvarter F i Tvåhusområdet.
ÖDE. TIll höger syns kvarter F i Tvåhusområdet.

Cecilia Andersson menar att byggandet fortsätter, om än i ett långsamt tempo.

– Arbetena i projektet har löpt på under hela projektet, men självfallet i lägre takt de sista veckorna från FL-Byggs sida då de varken får eller kan driva de arbeten som de ansvarar för i den takt de önskar på grund rekonstruktionen, skriver hon.

Invict Properties har nu en dialog med FL-Bygg kring vägar framåt för projektet.

– Alla beslut tas självfallet med hänsyn till projektets bästa samt för att återvinna förseningarna som uppstått under de senaste veckorna.

Projektet rullar med andra ord på, oavsett om det blir tillsammans med FL-Bygg eller andra entreprenörer.

”Inte utmanande”

– Fördelen med dagens byggmarknad är att det inte är utmanande att hitta eventuella andra entreprenörer som kan ta vid.

– Det är dock viktigt att hitta rätt partner för arbetet framåt, skriver Cecilia Andersson.

Powered by Labrador CMS