Besviken. Roger Atterlöf i Bålsta är besviken på kommunens skolskjutsbeslut.
Besviken. Roger Atterlöf i Bålsta är besviken på kommunens skolskjutsbeslut.

Bålstapappa besviken på skolskjutsbeslut

Håbo kommun har infört nya regler om skolskjuts. Det har gjort att elever som går i samma klass och bor i samma område fått olika beslut om skolskjuts. Roger Atterlöf, förälder, är besviken.

Publicerad

Det känns väldigt oproffsigt.

Roger Atterlöf, förälder

Roger Atterlöf bor i Torresta, nära Mälarens strand i Bålsta. Vägen dit är smal med skarpa kurvor, backkrön och mycket buskage längs vägkanten. Roger Atterlöf har fem barn, varav fyra som går i skolan Futurum. Vägen dit är inte lång, men just på grund av vägens skick har barn i området tidigare fått skolskjuts.

– Det har klassats som en farlig skolväg, säger Roger Atterlöf.

Nya regler för skolskjuts

Nya domar i förvaltningsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i år blir vägledande i skolskjutsfrågor. Bland annat förtydligas vårdnadshavares tillsynsansvar för barn på väg till och från skolan.
Källa: Håbo kommun

I mars kom en ny dom i högsta förvaltningsdomstolen. Domen slog bland annat fast att föräldrar har ett "tillsynsansvar" och själva får se till att barnen rör sig i trafiken på ett säkert sätt. Roger Atterlöf fick beskedet att två av hans barn nekades skolskjuts. Han accepterade först beskedet. När skolan sedan började visade det sig dock att klasskompisar till Roger Atterlöfs barn hade beviljats skolskjuts.

Förklaringen som Roger Atterlöf fått av kommunen är att man börjat tillämpa de nya reglerna i mitten av maj. De som ansökt innan dess har bedömts enligt de gamla reglerna. De som har ansökt efter det har bedömts enligt de nya reglerna.

– Det känns väldigt oproffsigt att man ändrar förutsättningarna mitt i en ansökningsperiod. Hade man skött det snyggt kunde det börja gälla från och med vårterminen, säger Roger Atterlöf.

Roger Atterlöf menar att detta strider mot principen om att kommunen ska behandla alla människor lika. Beslut om skolskjuts tas för tre år i taget. Roger Atterlöfs 15-åriga dotter har sedan tidigare beviljats skolskjuts och får därför fortfarande skolskjuts.

– Taxin stannar och plockar upp ett av våra barn medan de andra inte får åka med, säger Roger Atterlöf.

Ena Håbo-Tidningen har kontaktat Håbo kommun som är mycket förtegen i sin kommentar om ärendet. Enligt kommunen börjar ny praxis tillämpas i samband med att tjänstemännen får kännedom om att en ny dom kommit.

– Vi kan inte uttala oss om enskilda ärenden, meddelar Charlotte Åhman Teig, kommunikatör på Håbo kommun.

Powered by Labrador CMS