Sopigt. I Bista industriområde finns sopor som NMT Think Pink lämnat efter sig.
Sopigt. I Bista industriområde finns sopor som NMT Think Pink lämnat efter sig.

Ingen vill städa undan efter Think Pink i Bålsta

Företrädarna för Think Pink har åtalats, men vem ska se till att soporna i Bålsta tas om hand?

Publicerad Senast uppdaterad

Åtal mot Think Pink

Den 28 december 2023 åtalades fem personer för grovt miljöbrott, en person för medhjälp till grovt miljöbrott och ytterligare fem för miljöbrott av normalgraden i ett omfattande mål om avfallshantering. De huvudmisstänkta åtalas bland annat för att ha varit delaktiga i att mot betalning forsla bort tusentals ton osorterat bygg- och rivningsavfall, som sedan grävts ned i marken, plastats in i balar och använts som utfyllnadsmaterial. Även fastighetsägare som tagit emot avfallet ingår i åtalet.
Källa: Åklagarmyndigheten

Som Ena Håbo-Tidningen tidigare berättat har elva personer åtalats för bland annat grovt miljöbrott efter att företaget Think Pink lämnat efter sig felaktigt hanterade sopor på ett flertal platser i landet, bland annat i Bålsta. Men en dom löser inte automatiskt frågan om vem som får ta hand om soporna i Bålsta. Det menar Roger Altgenug, styrelseledamot i Bista Mälarstad, som äger marken där soporna ligger.

– Jag tror att det är så stora underskott i konkursen så det finns inget att hämta där, säger han.

Think Pink-härvan har beskrivits som den värsta miljöbrottsskandalen i Sverige på 50 år. Enbart ärendet med soporna i Bålsta är en lång och komplicerad historia. Bista Mälarstad ingick ett avtal om upplåtelse av markyta 2017. Roger Altgenug säger att han fick intrycket av att Think Pink var ett seriöst företag. Think Pink uppgav att tanken var att sälja sorterat byggavfall för förbränning i värmeverk och att avfallet lagrades i väntan på att priserna skulle stiga. Enligt avtalet skulle Think Pink få förvara "emballerade avfallsbalar" på platsen. Alltså sorterat och förpackat avfall.

Bista Mälarstad har planer på att i framtiden bygga bostäder på tomten och Roger Altgenug berättar att man därför varit väldigt mån om miljöfrågorna. Det dröjde till 2019 innan Think Pink började använda marken.

– Sedan började det komma containrar med avfall som tippades in, säger Roger Altgenug.

Han berättar att det enda som sorterades ut var metall. Resten av avfallet trycktes ihop i en hög.

– Vi sa att det inte var avtalsenligt, säger Roger Altgenug.

Vi fick rätt. Sedan tog det ungefär fem dagar tills de gick i konkurs

Roger Altgenug, styrelseledamot i Bista Mälarstad

Samtidigt började också Håbo kommun att agera. Bygg- och miljönämnden tog i mars 2020 beslut om att förbjuda verksamheten. En inspektion visade bland annat att Think Pink inte skötte sorteringen av avfallet, att avfallet inte skyddades mot nederbörd och att det inte fanns tillräckligt underlag om avfallets ursprung.

Tomtägaren Bista Mälarstad vräkte Think Pink från tomten. Think Pink överklagade ärendet till hovrätten.

– Vi fick rätt. Sedan tog det ungefär fem dagar tills de gick i konkurs, säger Roger Altgenug.

Risk för miljöskador

Soporna ligger alltså kvar på platsen. Kommunen menar att det finns risker för miljöskador, bland annat urlakning av miljöfarliga ämnen till Mälaren. Samtidigt vill kommunen inte bekosta bortforslandet av avfallet eftersom det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.

Tomtägaren Bista Mälarstad har också fått rätt i mark- och miljödomstolen om att man i sammanhanget inte ska räknas som "verksamhetsutövare" och inte heller behöver bekosta lösningen på problemet.

Håbo kommun ser en lösning i att Think Pinks konkursbo får betala.

– Konkursboet är fortfarande den ansvariga verksamhetsutövaren i ärendet och har tidigare meddelat att de har för avsikt att fördela de medel som finns i konkursboet då konkursen avslutas, meddelar Håbo kommuns miljöavdelning i e-post till Ena Håbo-Tidningen.

Powered by Labrador CMS