Kritisk. Hannelore Bryttmar, ordförande för Sveriges Lärare i Håbo.
Kritisk. Hannelore Bryttmar, ordförande för Sveriges Lärare i Håbo.

Lärare protesterar mot skolsituationen i Håbo

Resursbristen på barn och utbildning i Håbo kommun är orimlig och leder till allvarliga problem. Det menar facket Sveriges Lärare som nu protesterar.

Publicerad

Det handlar om kommunens framtid.

Hannelore Bryttmar, ordförande för Sveriges Lärare i Håbo kommun.

Den politiska majoriteten i Håbo kommun vill höja skatten. Anledningen är att barn- och utbildningsnämnden förväntas gå med underskott. Facket Sveriges Lärare menar att skattehöjningen kommer att hjälpa till att åtgärda delar av de underskott som nu finns men att det saknas en långsiktig lösning på problemen.

– Det kommer inte att räcka, säger Hannelore Bryttmar, ordförande för Sveriges Lärare i Håbo kommun.

Sveriges Lärare

Sveriges Lärare bildades i januari 2023 genom en sammanslagning av de två lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Förbundet har cirka 300 000 medlemmar från förskolan upp till universitet och högskola. Facket tillhör centralorganisationen Saco.Medlemmarna är oroliga, visar Sveriges Lärares nya rapport ”Döden för svenska skolan”. Nästan alla lärare, 94 procent, känner oro för vad nedskärningarna i skolor och förskolor kommer att leda till. Rapporten bygger på enkätsvar från 2 620 medlemmar.
Källa: Sveriges Lärare

Hon menar att barn och utbildning under en lång tid har levt under orimliga sparkrav som visat sig genom allt från personalbrist till brist på läromedel. Sedan nyligen är det anställningsstopp, inga nya pedagoger får alltså anställas. Verksamheten hålls i gång med hjälp av vikarierande outbildad personal. Men personal utan lärarlegitimation får inte sätta betyg. Det får de lärare som finns kvar sköta.

– Det ger större påfrestningar och stress. Och de känner inte eleverna och vet inte hur de är på lektionerna, säger Hannelore Bryttmar.

Samtidigt finns det en risk för att lärare söker sig till närliggande kommuner där lönen är högre.

– De som flyttar får upp lönen med flera tusen kronor, säger Hannelore Bryttmar.

Hannelore Bryttmar säger att hon vet att ekonomin är ansträngd. Men besparingar på lärare påverkar barnens framtid. Därför borde lärarna som gör det praktiska jobbet prioriteras framför cheferna, menar hon.

– Det handlar om kommunens framtid. Man behöver satsa mer nere och mindre där uppe, säger Hannelore Bryttmar.

Facket har därför startat en namninsamling hos allmänheten för att protestera mot situationen.

Christer Carlsson är förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Han vänder sig mot fackets formulering om nedskärningar i skolan.

– Det pågår inga nedskärningar. Däremot har vi krav på att vi håller budget. Det kommer att satsas 30 miljoner extra jämfört med 2023, säger han.

När det gäller anställningsstoppet ska det helt enkelt handla om att pengarna inte räcker.

– Det går inte att överanställa när man har en budget att förhålla sig till, säger Christer Carlsson.

Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, ställer sig också frågande till Sveriges Lärares protest.

– I Alliansens förslag till inriktningsramar inför 2024 har vi föreslagit en skattehöjning där 30 miljoner går direkt till barn- och utbildningsnämnden, meddelar hon.

Kommunens budget kommer att antas i november.

Powered by Labrador CMS