Kommunalt. Håbo kommunhus. Arkivbild.
Kommunalt. Håbo kommunhus. Arkivbild.

Utredning: Privatiserad assistans sparar väldigt lite

Den ekonomiska besparingen av att privatisera personlig assistans i Håbo skulle bli "marginell", visar tjänstemännens utredning

Publicerad

Vi arbetar för en ekonomi i balans men det ska ske med beaktande av vad som är bäst för Håbo kommun

Roger von Walden (M), socialnämndens ordförande i Håbo

Som Ena Håbo-Tidningen tidigare berättat har politikerna i socialnämnden i Håbo kommun gett tjänstemännen i uppdrag att utreda möjligheten att överlåta driften av den kommunala assistansen till en extern utförare. Beslut kring detta kommer att tas på socialnämndens möte den 23 januari.

Utredningen visar att socialförvaltningen föreslår att inte upphandla personlig assistans med anledning av att den ekonomiska besparingen blir marginell.

– Förslaget grundar sig i en god politisk dialog över partigränserna där fokus varit våra kommuninvånare. Vi har även lyssnat in de synpunkter som inkommit till nämnden via funktionsbrevlådan. Vi arbetar för en ekonomi i balans men det ska ske med beaktande av vad som är bäst för Håbo kommun, säger socialnämndens ordförande Roger von Walden (M).

Den föreslagna förändringen har lett till oro hos vissa människor som skulle beröras av en privatisering. Utifrån den utredning som presenteras på socialnämndens sammanträde den 23 januari är förslaget till beslut att nämnden inte ger uppdraget att lägga ut den personliga assistansen på upphandling.

Personlig assistans kan i dagsläget ges direkt av kommunen, eller genom ekonomiskt stöd så att personen själv kan anlita kooperativ eller en privat utförare.

Powered by Labrador CMS