Varsågod, stig in och ta hand om ratten! Petter Högberg vid Närpolisområde Enköping-Håbo söker nya kollegor. Deltidsstudier på hemmaplan ska öppna en ny väg till polisyrket. Inte minst för småbarnsföräldrar.

Ny väg att bli polis och få jobb på hemmaplan

Petter Högberg vill ha nya och fler arbetskamrater. Enköping-Håbo är försöksområde för ett helt nytt upplägg när det gäller utbildning av nya poliser. – Övervägande delen kommer att ske på hemmaplan. Och på deltid. Du kan alltså bo hemma, ta hand om familjen och kanske fortsätta att jobba vid sidan om studierna, berättar Petter Högberg.

Publicerad

Bakom det nya upplägget ligger det faktum att många lokalpolisområden har svårt att få behålla sin personal. Storstäderna kan verka mer lockande för unga poliser. Petter Högberg igen:

– Tanken är att distansutbildning på deltid ska vara lockande för den som kanske länge närt en dröm att bli polis, men inte kunnat ta ett steg som innebär att vara borta minst två år från hemorten.

Den vanliga vägen till färdig polis omfattar fem terminer, varav fyra på skola och den femte som aspirant ute på ett polisdistrikt. Deltidsutbildningen, DPU, omfattar sex terminer inklusive aspiranttiden – som också den görs på ”hemmaplan”.

Studiedagarna på distans koncentreras till två eller tre dagar per vecka. Tillkommer gör några veckors praktisk polisutbildning per termin - förlagd till Umeå.

– Allt är helt nytt för oss i Enköping-Håbo. Att vi skulle bli delaktiga i det här utbildningsalternativet har vi bara känt till en knapp månad. Lokalpolisområde Norduppland, med Tierp som centralort, ligger något före och har fått ett hundratal intresseanmälningar.

Allt brådskar. Studiestart hösten 2024. Uttagningsprov redan i februari. Kvar att lösa är hur den lokala organisationen ska stötta polisstudenterna.

– Lutar mot att det blir någon form av mentorskap, antingen en aktiv polis som personlig mentor per student eller en för hela gruppen.

Efter intresseanmälan väntar den vanliga uttagningsprocessen till polisyrket, med fysiska prov och lämplighetstest. Kraven på dem som vill gå DPU är detsamma som för andra vägar in i polisyrket.

I botten ligger behörighet till högskoleutbildning, eller minst godkända betyg i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Plus körkort för bil, manuellt växlad.

– Deltidsstudier på hemmaplan gör det säkert enklare för många att få ihop livspusslet med barn, familj och ekonomi, avslutar Petter Högberg.

Efter godkänd utbildning och ett halvårs provanställning, garanteras ett jobb som polis på hemmaplan, i det här fallet Enköping-Håbo lokalpolisområde. Förhoppningen är att de lokalt rekryterade och utbildade nya poliserna ska stanna på hemorten.Powered by Labrador CMS