”Dåligt anpassade”. Arne Sundwall, ordförande för Synskadades Riksförbund i Enköping.
”Dåligt anpassade”. Arne Sundwall, ordförande för Synskadades Riksförbund i Enköping.

Synskadade: ”Man glömmer gärna bort att folk inte ser”

Många platser i Enköping är dåligt anpassade för synskadade, menar Arne Sundwall, ordförande för Synskadades Riksförbund i Enköping

Publicerad
Saknas. Ledstråk är kontrastmarkeringar som ska kunna upptäckas med en käpp och ses av människor med nedsatt syn.
Saknas. Ledstråk är kontrastmarkeringar som ska kunna upptäckas med en käpp och ses av människor med nedsatt syn.

Om en lokal ska vara tillgänglig för alla tänker många på sådant som ramp för rullstolsburna eller automatisk dörröppnare. En grupp som ofta glöms bort är de synskadade.

– Man glömmer gärna bort att folk inte ser. Jag tror att det är okunskap, något man inte tänker på, säger Arne Sundwall, ordförande i Synskadades Riksförbund i Enköping.

Ett sätt att underlätta för synskadade är att anlägga kontrastmarkeringar eller så kallade ledstråk.

– Du leds av ett stråk. Det är ett, två eller tre streck i en färg som avviker från golvet. Om det är ett mörkt golv är det en ljus färg är det ett ljust golv är det en mörk färg för att få kontrast. Det är också lite högre än golvet så att det blir kännbart med käppen, säger Arne Sundwall.

Bra i egna lokaler

Kontrastmarkering

Kontrastmarkeringar och andra markeringar underlättar för synsvaga, blinda, personer med utvecklingsstörning, personer med demenssjukdom och personer med andra orienteringssvårigheter. Markeringarna ska göras i publika lokaler och gemensamma delar i bostadshus.
Källa: Boverket

Den typen av anpassningar saknas på många platser i centrala Enköping. Arne Sundwall säger att Enköpings kommun sedan 2010 varit bra på att anpassa sina egna lokaler. Ledstråk finns i skolor, sporthallar och i Pepparrotsbadet.

– Det privata är svårare, säger han.

Det finns bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler. Det är ”huvudman” eller ägare till en allmän plats eller en lokal som är ansvarig för att kraven är uppfyllda.

– Det är fastighetsägaren eller företaget beroende på lokal. Det finns en lag men frågan är vem som är ansvarig, säger Arne Sundwall.

Svårt att hitta kassan

Trapporna in till butiker, särskilt i de äldre byggnaderna, saknar kontrastmarkeringar. På kaféerna går det inte att hitta fram till kassan. Även Vårfrukyrkan är svår att hitta in till som synskadad.

Arne Sundwall ser det som extra problematiskt att Apotek Hjärtat vid Stora Torget i Enköping saknar ledstråk. Många synskadade är äldre människor som behöver apoteksvaror för att överleva.

– Apotek Hjärtat har ett talande kösystem men som synskadad hittar man inte dit eftersom det inte finns något ledstråk, säger Arne Sundwall.

Svarar på kritiken

Katarina Erixon, försäljningschef Apotek Hjärtat, kommenterar kritiken.

– Det är viktigt för oss att våra apotek är tillgängliga för alla våra kunder. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra lokaler för våra kunders trivsel och vi kommer ta med denna fråga och synpunkter i vårt fortsatta arbete framåt, skriver hon på e-post till Ena Håbo-Tidningen.

Powered by Labrador CMS