Wille Holmberg medverkade i årets Demokratidag i Håbo. – Alla elever som medverkar är väldigt engagerade, de brinner för olika samhällsfrågor och vill vara med att påverka.

Ungdomar i dialog med politiker:
"En chans att göra våra röster hörda"

På årets Demokratidag i Håbo den 17 oktober närvarade runt sammanlagt 90 elever, politiker och kommunrepresentanter.
– Den här dagen är ett viktigt tillfälle för ungdomar att dela med sig av sina åsikter och förslag till förändring i kommunen, säger Wille Holmberg, elevrådsrepresentant och medlem i Ungdomsrådet.

– Detta är en viktig dag då vi får höra direkt från ungdomarna vilka förändringar de vill se i kommunen, säger Charlotta Carlsson, folkhälsosamordnare på Håbo kommun.

Deltagarna i Ungdomsrådet kom med Turning Tables, Hälsoäventyret och tjänstepersoner från Håbo kommun och höll i olika grupper under dagen. Årets tema var de globala målen med Agenda 2030, relaterat till social hållbarhet.
– Vi har elevrepresentanter från alla kommunens skolor från årskurs 7 upp till tredje året på gymnasiet. Alla som anmäler sig är väldigt engagerade, de brinner för olika samhällsfrågor och vill vara med att påverka, säger Wille Holmberg.

Han går i årskurs 9 på Gransäterskolan, är politiskt intresserad och aktiv i både elevrådet och Ungdomsrådet.
– Politiker, tjänstemän och förvaltningschefer deltar under dagen, lyssnar in och tar till sig av våra tankar och åsikter. Det är en chans för oss unga att göra våra röster hörda och det en också bra ingång i ungdomspolitiken, säger han.

Uttryck i konstformer

Nytt för i år är att eleverna fått välja en konstform att uttrycka och konkretisera sina tankar och åsikter på. De fick välja mellan måleri, film, musik, teater och det fria skrivna ordet.

Under dagen satt eleverna tillsammans med vuxna och både samtalade och skapade uttryck för det de kände och tyckte.I slutet av dagen hölls en politikerpanel då eleverna fick framföra sina åsikter till politiker från varje parti i kommunfullmäktige. Alla elever hade sedan innan, i sina respektive klasser, funderat ut en fråga att ställa i paneldebatten. Frågan om nedläggningen av Bålsta-Polarna var en som engagerade många.
– De flesta av oss vill behålla Bålstapolarna som gjort stor skillnad i kommunen. Det är orolig tid nu men vi känner att de behövs, och att det går att arrangera så de är trygga i sitt uppdrag, säger Wille Holmberg.

Carl-Johan Torstensson (M), från vänster, och Fredrik Andersson (S) från kommunfullmäktige deltog under dagen.
– Undomarna tänker på hela kommunen; på såväl barn som vuxna och äldre. Den här dagen får vi alla chansen att prata direkt med varandra, vilket är både inspirerande och betydelsefullt, sa de.

"Vi har väldigt kloka ungdomar"

Charlotta Carlsson är folkhälsosamordnare på Håbo kommun och har varit delaktig i Håbos Demokratidag sedan 2010 (den startade 2008).
– Detta är en viktig dag då vi får höra direkt från ungdomarna vilka förändringar de vill se i kommunen. Det är viktiga tankar och behov som den uppväxande generationen har. Vi värnar om att våra ungdomar inkluderas och blir tagna på allvar, säger hon.
Hon, liksom flera av politikerna som närvarade, var överraskade över hur brett många ungdomar tänker idag.
– Man kan förvänta sig att ungdomar fokuserar mycket på skola, utbildning och fritid, men många här tänker mycket bredare än så och det kom upp helt andra frågor och förslag som exempelvis bostäder till äldre. Vi har väldigt kloka ungdomar här, säger hon stolt.

Charlotta Carlsson önskar att man kunde bjuda in ännu fler ungdomar till Demokratidagen men hoppas att det arbete man gör under dagen ger ringar på vattnet.

Powered by Labrador CMS