INGEN RÖK UTAN ELD? Forskningen ska visa hur farliga de nya nikotinprodukterna är.
INGEN RÖK UTAN ELD? Forskningen ska visa hur farliga de nya nikotinprodukterna är.

Bålstabo forskar om vejpandets verkningar

Bålstabon Magnus Lundbäck forskar om e-cigaretter, eller så kallad vejp

Publicerad
DOCENT. Magnus Lundbäck,
till vardags hjärtläkare på
Danderyds sjukhus och
docent på Karolinska insti-
tutet.
DOCENT. Magnus Lundbäck, till vardags hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent på Karolinska insti- tutet.

Tobaksrökning orsakar årligen sju miljoner dödsfall. På senare tid har tobaksindustrin lanserat två alternativ till vanliga cigaretter; e-cigaretter och upphettad tobak. Nu får hjärtläkaren och forskaren Magnus Lundbäck i Bålsta anslag från Hjärt-Lungfonden för att öka kunskapen om hur e-cigaretter och upphettad tobak påverkar hjärta, blodkärl, lungor och nervsystem.

– Ökad kunskap om hur e-cigaretter påverkar hjärta, blodkärl, lungor och nervsystem är av stort värde för folkhälsan och kan användas för att förhindra utveckling av bland annat hjärt- och lungsjukdom hos mycket stora patientgrupper, säger Magnus Lundbäck, till vardags hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent på Karolinska institutet.

Begränsad kunskap 

Kunskapen om nya nikotinprodukters hälsoeffekter är begränsad och Magnus Lundbäck har tidigare visat att användning av e-cigaretter medför trängre luftvägar, kärlskada och ökad kärlstelhet vilket på sikt kan orsaka svår hjärt- och lungsjukdom.

Just nu sker en explosionsartad utbredning av nya nikotinprodukter

Magnus Lundbäck, till vardags hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent på Karolinska institutet

Nu fortsätter Magnus Lundbäck sina studier av e-cigarettens hälsoeffekter men också på en av dess efterföljare, heated tobacco products, htp, vilket är en form av tobak som upphettas i stället för att förbrännas. Enligt producenterna ska htp vara mindre skadligt, men det är inte bevisat. Flera avancerade metoder för att mäta effekter på lungor, blodkärl och nerver används av Magnus Lundbäcks forskningsgrupp på Karolinska institutet.

Sprids explosionsartat

Det finns ännu stora frågetecken om e-cigarettens skadlighet och med tanke på dess globala spridning måste en kartläggning av potentiella hälsoeffekter göras. E-cigaretten sprids i en explosionsartad takt bland unga.

Med tanke på de höga koncentrationerna av det giftiga och vanebildande ämnet nikotin i dessa produkter är Magnus Lundbäck oroad. Vad gäller upphettad tobak finns i dag ytterst begränsat med kunskap om dess effekter på människans hälsa.

– Vi forskar även om snusningens påverkan på hjärt-, lung- och kärlhälsa. Just nu sker en explosionsartad utbredning av nya nikotinprodukter bland barn och ungdomar. Mot bakgrund av det vi kan se i vår forskning så betraktar vi det som en tickande bomb, till exempel så har e-cigarettanvändning bland ungdomar på bara några år gått från några procent till över trettio procent i vissa ungdomsgrupper. Samma ses bland unga kvinnor som sedan introduktionen av nya snusprodukter har börjat snusa i stor utbredning. Bland kvinnor har snusandet ökat från 4 procent till över 20 procent på tre år. Inget av detta är tyvärr särskilt hoppingivande, säger Magnus Lundbäck.

Powered by Labrador CMS