Stopp. Gångtunneln mellan Bålsta centrum och stationen är avstängd.
Stopp. Gångtunneln mellan Bålsta centrum och stationen är avstängd.

Gångtunnel vid Bålsta station kan dröja till hösten 2025

Bålsta station fortsätter att vara en byggarbetsplats. Nu har politikerna tagit ett beslut som ska snabba på bygget av en gångtunnel. Det kan fortfarande dröja till hösten 2025 innan en tunnel är klar.

Publicerad Senast uppdaterad

Det borde gå snabbare kan jag tycka

Owe Fröjd, Bålstapartiet

Som Ena Håbo-Tidningen tidigare berättat finns det ett missnöje över att Bålsta station fortfarande är en byggarbetsplats mer än ett år efter invigningen.Till exempel är gångtunneln mellan stationen och Bålsta centrum avstängd. Tunneln och gångbanan anses vara viktiga av tillgänglighets- och trafiksäkerhetsmässiga skäl.

För att snabba på arbetet med gångtunneln ska det arbetet, som beräknas kosta 19,5 miljoner, flyttas till en separat upphandling. Detta görs efter ett beslut i kommunfullmäktige den 11 december.

Tunneln kan utföras vintertid medan anslutande gångbana kräver en varmare temperatur. Gångtunneln beräknas, enligt tjänstemännen, vara färdigställd hösten 2025.

Besviken på dröjsmål

Owe Fröjd, Bålstapartiet, yrkade bifall till förslaget men var samtidigt besviken på dröjsmålet.

– Ska det behöva ta två år? Det borde gå snabbare kan jag tycka. Tunneln finns ju där, det ska bara göras anslutning på båda sidor, sa han i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M) svarade på kritiken.

– Upphandlingen ska göras skyndsamt. Sedan är vår förhoppning så klart att den här tunneln ska vara på plats tidigare än hösten 2025, sa hon i fullmäktige.

Kommunen har emellertid inte ansvaret för allt vid stationen. När det gäller perrongen vid tågen ligger ansvaret till största delen hos Trafikverket och SL. Kommunen ska därför ställa krav på bättre och snabbare underhåll av pendeltågsstation och plattform. Detta beslutades efter en motion av Christer Persson (S).

– Vi som åker pendel kommer att bevaka det här jäkligt noga. Det är inte trevligt där uppe överhuvudtaget, sa han i fullmäktige.

Powered by Labrador CMS