Kommunalt. Håbo kommunhus. Arkivbild.
Kommunalt. Håbo kommunhus. Arkivbild.

Kultur- och fritidsnämnden i Håbo avvecklas

Kultur- och fritidsnämnden i Håbo ska avvecklas. Detta trots risken att kultur- och fritidsfrågorna nedprioriteras i kommunen.

Publicerad

Jag har varit runt och pratat med medarbetare som arbetar under kultur- och fritid och mött en hel del oro.

Somir Sinha Ray (L)

Kultur- och fritidsnämnden i Håbo kommun ska avvecklas vid årsskiftet. Det beslutade kommunfullmäktige den 2 oktober. Att avveckla kultur- och fritidsnämnden ska innebära en besparing på cirka 2,5 miljoner.

De uppgifter som rör kultur- och fritidsverksamhet ska nästa år skötas av kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

I den utredning som gjorts inför beslutet konstaterades det att det finns en risk för att kultur- och fritidsfrågor "riskerar att nedprioriteras i andra nämnder/förvaltningar".

Catherine Öhrqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, har invändningar.

Kultur- och fritidsnämnden avskaffas

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Biblioteksverksamheten knyts till barn- och utbildningsnämnden, samordning av sommarjobb och den öppna fritidsverksamheten med ung Håbo till socialnämnden och övriga områden knyts till kommunstyrelsen.

Bibliotek är kopplade till skola och läsfrämjande och Håbo kommuns bibliotek är lokaliserat i skolans lokaler. Därför knyts biblioteksverksamheten till barn- och utbildningsnämnden.
Källa: Håbo kommun

– Vi är en politiskt styrd organisation, det innebär att det är förtroendevaldas ansvar att se till att dessa frågor inte hamnar i bakgrunden. Vidare är frågan svår att besvara då jag inte förstår på vilket sätt det är en risk att kultur- och fritidsfrågor hamnar i bakgrunden. Vad menas med det och vad grundar man det konstaterandet på?, meddelar hon.

När motsvarande beslut togs i Norrköping tidigare i år ledde det till ett ramaskri inom kulturvärlden. Inom Håbo kommunfullmäktige finns det dock en stor majoritet för förslaget. Socialdemokraterna yrkade på bifall, trots risken.

– Jag tror att de flesta känner en oro för att de här frågorna kommer att ramla mellan stolarna, sa Christer Persson (S) i kommunfullmäktige.

Även Bålstapartiet är för förändringen.

– Då det finns en förbättringspotential jämfört med nuvarande organisation för kultur och fritid, och då tillsammans med arbetslivsenheten och kommunikationsavdelningen som även de inte fungerat optimalt så är vi villiga att genomföra beslutet, meddelar Bålstapartiets Owe Fröjd.

De enda partier som yrkade avslag på att avveckla kultur- och fritidsnämnden var Miljöpartiet och Liberalerna. Anna Söder Rytterholm (MP) underströk bland annat vikten av fritidssysselsättningar för unga.

– Så blir det mindre risk att de hittar på andra saker som är mindre trevliga och som kostar samhället pengar, sa hon i kommunfullmäktige.

Somir Sinha Ray (L) hade samma ståndpunkt.

– Jag har varit runt och pratat med medarbetare som arbetar under kultur- och fritid och mött en hel del oro, sa han i kommunfullmäktige.

Efter en omröstning stod det klart att förslaget om avveckling bifölls med röstsiffrorna 38 mot 3.

Powered by Labrador CMS