Rymligt. SGDS-gruppens anläggning i Logistik Bålsta har än så länge gott om plats på hyllorna.
Rymligt. SGDS-gruppens anläggning i Logistik Bålsta har än så länge gott om plats på hyllorna.

Logistik Bålsta växer

Politikerna hoppas på fler lager i Bålsta. Detaljplan är nu antagen för Logistik Bålsta kvarter 2.

Publicerad

Bålsta har de senaste åren fått flera stora lageranläggningar i området Logistik Bålsta. Däribland finns matvarugrossisten Dagab och byggnadsmaterialdistributören SGDS.

Logistik i Bålsta

I Bålsta finns flertalet logistik- och industrianläggningar. Bland annat Dagab, SGDS, Benders, Triple Zero, Gyproc och Christer Nöjd AB. Några är nya etableringar och några är ”gamla” i kommunen.

Förutom detaljplanen i Logistik Bålsta kvarter 2, där kommunen har 2 markanvisningar, kommer det att finnas möjlighet för flertalet företagsetableringar med en minsta tomtstorlek på 2000 kvm.

– Vi arbetar nu med en intresseförfrågan för det området. Vi har några samarbeten som precis är i startgroparna och det är för tidigt att uttala sig kring detta i dagsläget om vad det kommer att genera för anläggningar, meddelar Åsa Odelfalk, planeringschef i Håbo kommun.

Nu hoppas politikerna på ytterligare företagsetableringar och förbereder därför mark till det i Logistik Bålsta kvarter 2. Beslut togs i kommunfullmäktige måndagen den 11 december.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager-, logistik, och verksamhetsanläggningar samt "ej störande verksamheter" väster om Bålsta tätort. Området är ca 28 hektar stort, alltså 280 000 kvadratmeter, och byggnadernas höjd begränsas till 20 meter i den västra delen och 17 meter i den östra.

Men alla politiker var inte överens. Liberalerna och Miljöpartiet yrkade avslag och menade att det saknas en helhetslösning gällande trafiken till området. Liberalerna menade också att det kan bli problem med kapacitetsbrist i elnätet. Även Vänsterpartiet och Håbodemokraterna yrkade på avslag.

– Syftet är att bygga stora kolosser för logistik. Det är ganska stora byggnader så jag förstår inte riktigt hur det lokala företagandet kommer in i det här, sa Marcus Ström, från Håbodemokraterna.

Den politiska majoriteten som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, ville inte debattera kritiken. Efter en omröstning antogs detaljplanen med 34 röster mot 6.

Håbo kommun har en ansträngd ekonomi och nya företag innebär inte automatiskt skatteintäkter lokalt. Företagen betalar ingen kommunalskatt så för att få skatteintäkter krävs det att människor också väljer att bo i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M) säger att en mer blandad bostadsbebyggelse behövs för detta.

– Vi vill också att de ungdomar som är födda här ska stanna kvar. Alla har inte råd att köpa en villa, säger hon.

Powered by Labrador CMS