Fridegårdsgymnasiet. Arkivbild.

Vattenskador och mögel i Fridegårdsgymnasiets lokaler

En vattenläcka har gjort att delar av Fridegårdsgymnasiet har drabbats av vattenskador och mögel.

Publicerad Senast uppdaterad

Skolledningen har organiserat undervisningen så att elevernas sammantagna undervisning ej påverkas

Christer Carlsson, skolchef i Håbo kommun

Den 16 februari upptäcktes en vattenläcka i Fridegårdsgymnasiets lokaler. Kommunen lät då göra en närmare undersökning i huset, samt dess yttertak och vindsutrymmen. På vinden konstaterades omfattande vattenskador som kan kopplas till konstruktionen i husets tak.

I samband med kontrollerna påträffades mögel i ett vindsutrymme och luftmätningar genomfördes omgående. Analyserna som blev klara 28 februari visar ingen spridning av mögel i luften i övriga lokaler.

På grund av vattenläckan har lokalerna delvis varit stängda och vissa av eleverna har studerat på distans.

Tre drabbade klassrum på gymnasiet har spärrats av för sanering och ombyggnation. Arbetet har redan påbörjats. Håbo kommun arbetar samtidigt med en plan för åtgärder och ombyggnation av Fridegårdshusets tak. Ärendet har anmälts till försäkringsbolaget.

Skolans övriga delar kommer att kunna användas under arbetets gång på ett säkert sätt. Skyddsombud är informerade och är med i processen.

Christer Carlsson, skolchef i Håbo kommun, skriver i ett mejl till Ena Håbo-Tidningen att gymnasieskolans undervisning inte hotas av situationen.

– Skolledningen har organiserat undervisningen så att elevernas sammantagna undervisning ej påverkas, skriver han.

Skolchef Christer Carlsson har gott hopp om att problemen ska gå att åtgärda.

– Skolledningen känner tillförsikt att vidtagna åtgärder kommer att lösa situationen, skriver han. 

Powered by Labrador CMS