Viktigt samarbete Malin Persson, kommunpolis, och Malin Bergman Solming, ordförande i Företagarna Håbo jobbar tillsammans för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer.

”Viktigt att våga fråga”

Polisen i Håbo tar hjälp av det lokala näringslivet i kampen mot våld i nära relationer.

Publicerad

Mer om Våld i nära relationer

• 2022 anmäldes 36 019 fall av misshandel i Sverige där den utsatta var bekant med gärningspersonen. I 23 267 av fallen var offret en kvinna
• För anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2022 begicks brottet av en bekant person i 80 % av fallen. Motsvarande siffra för vuxna män var 42 %

• Under 2022 förekom 10 fall av dödligt våld där offer och förövare hade en parrelation

• Undersökningar visar att var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld av nuvarande eller före detta partner. Även män och personer i samkönade relationer kan drabbas

Källa: SKR och Brå

Malin Persson är kommunpolis i Håbo och har inlett ett samarbete med näringslivet i Håbo om hur de kan vara del i det viktiga brottsförebyggande arbetet.
– Våld i nära relationer är ett stort problem i Sverige och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få med det förebyggande arbetet, säger Malin Persson.

Malin Persson arbetade tidigare som utredare i Stockholm och jobbade då just med våld i nära relationer.
– Polisen behöver hjälp av andra aktörer i samhället. Jag kontaktade därför Malin Berman Solming som är ordförande i Företagarna Håbo och hon nappade direkt. Vi behöver drivna och engagerade människor och i samarbete med Företagarna Håbo ser jag nu goda möjligheter att nå ut med information och på sikt kunna göra skillnad.
Företagarna Håbo har involverat Håbo Företagare och HQF som alla bjuder in sina medlemmar på en workshop i slutet av november.
– Vi hoppas att många kommer! Det här är ett stort problem i samhället och det är viktigt för oss arbetsgivare att få information i ämnet och tips om vad man kan göra om man misstänker att en anställd är utsatt, säger Malin Bergman Solming.

Drabbar både kvinnor och män

Våld i nära relationer förknippas ofta med våld mot kvinnor, men kommunpolisen menar att det även sker mot män.
– Det dödliga våldet sker oftast mot kvinnor men även män drabbas. Och finns det barn i hemmet så drabbas också de.Syftet med workshoppen är att arbetsgivare ska lära sig se signaler; förstå hur det fysiska och psykiska våldet yttrar sig.
– Det kan handla om att en person inte har tillgång till familjens ekonomi, har ett begränsat socialt närverk, ofta är på helspänn och konstant måste vara tillgänglig på telefon. Precis som när man har misstanke om att någon dricker på jobbet eller brukar narkotika, så måste vi våga fråga och prata om det, säger hon.

"Vi har möjlighet att nå ut till många"

Malin Bergman Solming känner starkt för arbetet mot våld i nära relationer och menar att hon och företagare i kommunen kan bidra i arbetet.
– Polisen kan inte göra allt själva och vi har möjlighet att nå ut till många. Att få kunskap i ämnet stärker oss som arbetsgivare. Att kunna se signaler och agera på dem är en viktig, ibland livsviktig insats.
Hon hänvisar till antalet kvinnor som årligen dödas i Sverige av våld i nära relationer.
– Det är skrämmande siffror! Det läggs stort fokus idag på gängskjutningarna, med all rätt, men lika viktiga är alla som utsätts för, skadas och dör i våld i nära relationer. De måste lyftas och synliggöras för att vi ska kunna göra en förändring. Det känns oerhört viktigt att delta i det här arbetet!
Polisen i Håbo har en handlingsplan som man nu inleder med att informera och involvera näringslivet. Nästa steg blir föreningslivet.
– Föreningarna träffar barn som också är offer för våld i nära relationer och vi behöver bättre kunna fånga upp och stötta dem. Det här är bara början på vårt arbete och vi hoppas fler vill samverka mot våld som drabbar människor i nära relationer, säger Malin Persson.

Powered by Labrador CMS