VISION. Så här är det tänkt att den nya skolan ska se ut.

Friskola i Fanna sågas av Socialdemokraterna

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköping säger ja till en ny friskola i Fanna medan Socialdemokraterna är mot och har en hel lista med invändningar

Publicerad
Socialdemokrat. Johan Enfeldt.

Företaget Peab vill bygga en ny skola i området Fanna i Enköping. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sa på sitt möte den 21 februari ja till detaljplanen för skolbygget. Men det var inte en enig nämnd som tog beslutet. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Invändningarna är många.

– Vi är egentligen mest förvånade. Konsekvensen blir att kommunen inte kommer att ha kontroll. Vi överlåter det på andra, säger Johan Enfeldt, Socialdemokrat och vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Johan Enfeldt framhåller att man inte vet vilket skolföretag som ska driva skolan. Företaget Tellus nämns i detaljplanen men det är inte säkert att det sedan blir Tellus.

– Det kan bli vilken skola som helst, säger Johan Enfeldt.

Moderat. Magnus Johansson.
Moderat. Magnus Johansson.

Vidare menar Socialdemokraterna att den planerade skolgården är för liten. Boverkets rekommendation är att friytan per barn ska vara 30 kvm. Planförslaget möjliggör cirka 16,6 kvm friyta per barn vid 450 elever.

Dessutom anser Socialdemokraterna att en ny friskola gör det svårare för kommunen att planera skolverksamheten.

Magnus Johansson, Moderat och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, har så klart en annan syn på saken.

– När det gäller friyta så är det som du skriver, en rekommendation. Rekommendationen tycker vi är bra, men inget krav, skriver Magnus Johansson på e-post till Ena Håbo-Tidningen.

Magnus Johansson ser valfriheten som viktig i sammanhanget.

– Friskolor har ofta specifik inriktning som barn och föräldrar har möjlighet att välja. Moderaterna anser att valfriheten är viktig. Valfriheten finns även inom den kommunala skolan, men tyvärr är den idag mycket begränsad i Enköping med hänsyn till att vi haft en stor inflyttning och då begränsas möjligheten att välja skola i annat område än man är ”riktad mot”, skriver han.

Socialdemokraterna kommer dock att fortsätta argumentera mot friskoleplanerna i Fanna när beslut ska tas i andra delar av kommunen.

– Vi jobbar vidare. Den ska hanteras i andra nämnder. Vi kommer att peka på problemen i de beslutsforum som finns, säger Johan Enfeldt.

Detaljplanen är alltså inte antagen i och med nämndens beslut. Planarbetet fortsätter ett tag till.

– Just nu sammanställer vi inkomna synpunkter från samrådet och tittar hur förslaget ska revideras inför en granskning framåt sommaren, meddelar Tobias Viberg, planarkitekt i Enköpings kommun.

Powered by Labrador CMS