Verket. Migrationsverket ska inrätta återvändandecenter.

Invandrare som utvisas får särskilt boende i Enköping

Återvändandecenter öppnar

Publicerad

Åter­vän­dan­de­center

Migrationsverket fick i juni 2023 i uppdrag att påbörja inrättandet av återvändandecenter. En rapport om hur arbetet fortgår ska lämnas till regeringen senast den 1 december 2023.

Inrättandet av återvändandecenter är en del i regeringens politik för att öka återvändandet och bekämpa "skuggsamhället". Nästa år avsätts närmare 300 miljoner kronor för ändamålet, vilket gör det till den största budgetsatsningen inom migrationsområdet.

Utgångspunkten är att återvändandecentren ska placeras nära orter som ligger i anslutning till en flygplats.
Källa: Migrationsverket

På regeringens uppdrag startar Migrationsverket nu återvändandecenter bland annat i Enköping. Det är särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart beslut om av- eller utvisning eller överföring till annat land.

Stockholm och Enköping ska totalt ha cirka 190 platser för sådant boende. Migrationsverket har nu en nära dialog med berörda kommuner.

För närvarande finns 2 500 öppna återvändandeärenden där personer kan bli aktuella för att erbjudas plats på ett återvändandecenter.

Powered by Labrador CMS