Illustration av nya Lillsidanskolan som byggs på gamla Västerledsskolans område, närmast Västerleden.

”Jätteroligt att vara i full gång med Lillsidanskolan”

Bygget av nya Lillsidanskolan är i full gång och man har nu även påbörjat pålningen av det nya aktivitetscentret. Bygget av grundskolan och aktivitetscentret går enligt tidsplan och förväntas stå klart 2026.

Publicerad

Den gamla Västerledsskolan har under flera års tid använts som evakueringslokal för Enöglaskolan. En totalrenovering av skolan från 70-talet har visat sig bli dyrare än att bygga nytt, och därför bygger man nu den nya kommunala grundskolan som ska ersätta Västerledsskolan/Enöglaskolan och även inhysa kommunens anpassade grundskola.

– Alla byggnader närmast Västerleden har rivits, förutom Kraftens förskola. Pålningen är klar och vi ska nu gjuta pålfundament. Det pågår också markarbeten på den gamla parkeringen snett bakom Circle K där aktivitetscentret ska stå, säger Rickard Westlöf, projektchef.

”Ett område vi vill satsa lite extra på”

Den nya skolan på Lillsidan växer nu fram på gamla Västerledsskolans område.

Den händer mycket i Lillsidanområdet längs Dr Westerlundsgata och den nya skolan, med intilliggande aktivitetscenter, är bara några av många projekt för området.

– Den stora skolbyggnaden kommer att stå kvar under tiden som den nya skolbyggnaden byggs och kommer därefter att rivas för att platsen sedan ska bli skolgård, säger Rickard Westlöf.

Skolan byggs för att kunna inhysa runt totalt 930 elever, 850 grundskolelever och 80 elever i den anpassade grundskolan vilket på sikt behövs då Enköping växer, och särskilt stadens västra del.

 – Det är ett område som vi vill satsa lite extra på då det har funnits en del utmaningar här. En populär skola kommer att göra mycket för det sociala och integration.

För uthyrning

På Västerledsskolans gamla parkeringen pågår pålning av det nya aktivitetscentret.

Projektchefen berättar att skolan inte kommer att vara full när den öppnar utan att det kommer att finnas plats för utveckling.

– Det blir en skola med flexibel planlösning som ska kunna växa och krympa i takt med storleken på årskullarna. Vi tror det kommer att bli en populär skola med mycket att tillföra kommunen.

Byggnaden kommer att vara delad i tre volymer som trappar ned i höjd och varje volym kommer att omsluta en öppen, grönskande innergård för undervisning, med olika pedagogiska inriktningar för varje gård.
Stommen och interiören kommer att utföras i trä vilket innebär att skolan får minimalt klimatavtryck.Vad gäller aktivitetscentret så kommer det att inkludera en idrottshall, en gymnastikhall samt en fritidsgård.

– Det blir en fullstor hall som vi kommer att kunna hyra ut kvällar och helger, och en fritidsgård, vilket behövs i området, säger Rickard Westlöf.

Både skolan och aktivitetscentret beräknas vara klara under 2026 och rivning och uppbyggnaden av skolgården beräknas vara klar 2027.

– Det är jätteroligt att vi nu är i full gång och allt följer hittills planen – såväl ekonomi-, kvalitets- som tidsplan, säger han.

Powered by Labrador CMS