Under Ena Håbo-Tidningens besök. Sångstunden avslutas med såpbubbleblåsning.

Öppna förskolan hotas av nedläggning

Öppna förskolan i Enköping kan läggas ner när kommunen behöver spara. Föräldrar har därför startat en namninsamling för att stoppa nedläggningen.

Publicerad Senast uppdaterad

När Enköpings kommun vill spara pengar är ett av förslagen att lägga ner öppna förskolan. Det har fått föräldrar att starta en namninsamling för att stoppa nedläggningen. Namninsamlingen, som görs på nätet, har i skrivande stund 200 underskrifter. En av initiativtagarna är Leonora Almgren.

– Som funktionsmamma har det här varit ett sätt att få miljöombyte, säger hon när Ena Håbo-Tidningen är på besök på öppna förskolan.

”Har varit en räddning för oss”

På öppna förskolan måste föräldrarna själva vara på plats. Leonora Almgren tycker ändå att dagarna känns lättare genom öppna förskolan. Det blir också en möjlighet för föräldrar och barn att träffa människor de inte mött annars.

En annan som vill behålla öppna förskolan är Kristoffer Emanuelsson som är på öppna förskolan med barnen Lex och Lova.

– Det har varit en räddning för oss, säger han.

Magnus Johansson, Moderat och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, beklagar situationen. Utöver öppna förskolan är det även föreslaget att avskaffa sommarjobb för unga. Ingen av åtgärderna känns bra.

– Nej, absolut inte! Men att välja mellan att säga upp personal och att göra en nedskärning med de här två aktiviteterna så väljer jag att behålla personal alla dagar i veckan, skriver Magnus Johansson på e-post till Ena Håbo-Tidningen.

Kan återinföras senare

Magnus Johansson skriver att både sommarjobb och öppna förskolan kan återinföras senare om ekonomin tillåter.

Socialdemokraterna i Enköping röstade mot en nedläggning av öppna förskolan när frågan togs upp i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Johan Enfeldt, Socialdemokrat och vice ordförande i nämnden, tycker att öppna förskolan fyller en viktig funktion.

– Det är framför allt en verksamhet som når barn och föräldrar som inte nås av den vanliga förskolan, när de är i en sådan situation i livet, säger han.

Viktig för integrationen

Johan Enfeldt menar att öppna förskolan är viktig för integrationen i samhället.

– Man har exempelvis tillgång till enklare sfi (svenska för invandrare) när föräldrarna är där. En annan sak är att föräldrar med olika bakgrund möts, deras barn möts och de förbereds för den vanliga förskolan, säger han.

Magnus Johansson hoppas att det går att hitta andra lösningar för att ersätta den roll som öppna förskolan nu fyller för integrationen.

– Vi försöker hitta andra lösningar som kan komplettera både integration och språkträning på andra sätt, Svenska kyrkan kan vara ett alternativ. SFI kommer att gå ut till några förskolor och möjliggöra för svenska undervisning några timmar i veckan för att de som är föräldralediga och inte kan fullfölja sin FSI-utbildning när de är föräldralediga, skriver han.

Än är frågan inte definitivt avgjord. Frågan är en del av budgetprocessen inför 2025. Nästa steg är att saken behandlas i kommunstyrelsen. Beslut tas sedan i kommunfullmäktige i november.

Powered by Labrador CMS